Sản phẩm Bảo hiểm Bảo lãnh

Sản phẩm Bảo hiểm Bảo lãnh Giới thiệu những nét chính về sản phẩmBảo lãnh hiểu theo cách nôm na là một bên (bên bảo lãnh) dùng tài sản, danh dự, uy tín để cam kết với một bên khác (bên nhận bảo lãnh) rằng đối tác của họ (bên được bảo lãnh) sẽ thực hiện đúng các nghĩa vụ, nếu không, bên bảo lãnh sẽ thực hiện thay hoặc đền bù.Bảo hiểm bảo lãnh là gì? Là Công ty bảo hiểm (bên bảo lãnh) dùng năng lực tài chính, uy tín của mình cam kết bằng văn bản với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc bạn hàng của  họ  (bên được bảo lãnh) sẽ thực hiện đúng các nghĩa vụ theo hợp đồng, nếu không, công ty bảo hiểm sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng. Trong trường hợp Công ty bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ thay...
quảng cáo

Giới thiệu những nét chính về sản phẩm
Bảo lãnh hiểu theo cách nôm na là một bên (bên bảo lãnh) dùng tài sản, danh dự, uy tín để cam kết với một bên khác (bên nhận bảo lãnh) rằng đối tác của họ (bên được bảo lãnh) sẽ thực hiện đúng các nghĩa vụ, nếu không, bên bảo lãnh sẽ thực hiện thay hoặc đền bù.
Bảo hiểm bảo lãnh là gì? Là Công ty bảo hiểm (bên bảo lãnh) dùng năng lực tài chính, uy tín của mình cam kết bằng văn bản với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc bạn hàng của  họ  (bên được bảo lãnh) sẽ thực hiện đúng các nghĩa vụ theo hợp đồng, nếu không, công ty bảo hiểm sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng.

Trong trường hợp Công ty bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ thay cho khách hàng thì khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho Công ty bảo hiểm số tiền đã trả thay.
Các loại bảo hiểm bảo lãnh: BIC cung cấp đầy đủ các loại hình bảo hiểm bảo lãnh cho quá trình thực hiện hợp đồng, từ khâu tham gia dự thầu đến khi kết thúc thời hạn bảo hành hoặc bảo trì của hợp đồng, cụ thể bao gồm:
·    Bảo lãnh dự thầu
·    Bảo lãnh thanh toán trước
·    Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
·    Bảo lãnh thanh toán
·    Bảo lãnh bảo hành/bảo trì
Lợi ích của bảo hiểm bảo lãnh:
·    Là một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng: bảo lãnh sẽ giúp các bên yên tâm, tin tưởng khi giao kết hợp đồng và tránh các tổn thất tài chính khi có một bên vi phạm.
·    Bảo hiểm bảo lãnh sẽ thay thế cho các biện pháp bảo đảm như đặt cọc, ký quỹ, doanh nghiệp có vốn lưu động để mở rộng hoạt động kinh doanh.
·    Bằng bảo lãnh của một định chế tài chính chuyên nghiệp, uy tín, giá trị của bên được bảo lãnh nâng cao.
Thủ tục tham gia sản phẩm: Để có thể tham gia bảo hiểm, khách hàng cần cung cấp cho BIC một số tài liệu như:
·    Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất
·    Danh sách các dự án mà khách hàng đã triển khai thành công những năm gần đây
·    Hợp đồng đã ký kết giữa khách hàng và bên nhận bảo lãnh.
Thời gian cấp bảo lãnh: Các khách hàng có năng lực tài chính lành mạnh, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về cấp bảo hiểm bảo lãnh của BIC, dự án có tính khả thi cao sẽ được BIC xem xét và cấp bảo hiểm bảo lãnh trong vòng tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày có đủ hồ sơ, thông tin liên quan.
Điều kiện chi trả số tiền bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh
– Bảo hiểm bảo lãnh của BIC là loại hình bảo lãnh vô điều kiện, có nghĩa là ngay khi bên nhận bảo lãnh xuất trình bằng chứng chứng minh bên được bảo lãnh đã vi phạm nghĩa vụ bảo lãnh, BIC sẽ chi trả số tiền bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh theo quy định trên hợp đồng bảo hiểm bảo lãnh.
– BIC sẽ có quyền và trách nhiệm truy đòi số tiền bảo lãnh từ bên được bảo lãnh
So sánh sự giống và khác nhau giữa BH bảo lãnh và bảo lãnh ngân hàng
–    Giống nhau: đều là sự cam kết bằng văn bản giữa bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh về việc bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (được gọi là bên được bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh.
–    Các lợi thế của bảo hiểm bảo lãnh so với bảo lãnh ngân hàng:
·    Hạn mức tín dụng: để được ngân hàng cấp bảo lãnh, khách hàng đó phải còn hạn mức tín dụng tại ngân hàng. Do vậy bảo hiểm bảo lãnh sẽ là sự lựa chọn phù hợp đối với những khách hàng đã hết hạn mức tín dụng tại ngân hàng
·    Ký quỹ: BIC đảm bảo mức ký quỹ cho bảo hiểm bảo lãnh thấp hơn của ngân hàng. Trong một số trường hợp, BIC có thể không yêu cầu khách hàng ký quỹ nếu khách hàng có năng lực tài chính mạnh, đáp ứng tốt các yêu cầu cấp bảo hiểm bảo lãnh của BIC. Khách hàng sẽ không gặp khó khăn về dòng tiền, do vậy làm tăng lượng vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của khách hàng
·    Phí bảo hiểm bảo lãnh thường thấp hơn phí bảo lãnh ngân hàng
·    Quy trình cấp bảo hiểm bảo lãnh nhanh gọn, thủ tục đơn giản hơn bảo lãnh ngân hàng
·    Ngân hàng sẽ cấp bảo lãnh khi khách hàng nộp đầy đủ tiền ký quỹ. Song đối với công ty bảo hiểm, họ thường đánh giá và phân tích kỹ về năng lực và khả năng tài chính của khách hàng cũng như tính khả thi của việc thực hiện cam kết trước khi cấp đơn bảo hiểm.
Lợi thế của BIC:
·    Là đơn vị 100% vốn của BIDV, vốn điều lệ 500 tỷ đồng, BIC có đủ tiềm lực tài chính để thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với các cam kết bảo lãnh. Ngoài ra, BIC còn có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhà tái bảo hiểm chuyên về bảo hiểm bảo lãnh hàng đầu thế giới với nền tảng tài chính vững mạnh được các tổ chức xếp hạng quốc tế như S&P, AM Best và Fitch xếp hạng A). 
·    Rất nhiều cán bộ của BIC có kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng (thẩm định hoặc tín dụng). Đây sẽ là lợi thế lớn của BIC do sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh đòi hỏi nhiều kỹ năng, kinh nghiệm về phân tích tài chính doanh nghiệp/thẩm định dự án.

Được cung cấp bởi
Vu Thi Toan

Marketing & PR Officer – Business Development Department

BIDV INSURANCE COMPANY (BIC)