Sản phẩm "An tâm tích lũy"

Sản phẩm "An tâm tích lũy" (HNM) – Ngân hàng Oceanbank và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam vừa đưa ra thị trường sản phẩm mới mang tên “An tâm tích lũy”. Khách hàng gửi tiết kiệm “An tâm tích lũy” được tặng bảo hiểm nhân thọ của Prévoir Việt Nam với giá trị bảo hiểm tối đa lên tới 800 triệu đồng và có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà vẫn bảo toàn vốn, được hưởng lãi đúng theo thời gian thực gửi. Trong thời hạn của sổ tiết kiệm, nếu không may xảy ra sự kiện bảo hiểm đối với người được bảo hiểm, Prévoir Việt Nam sẽ thay mặt khách hàng đóng nốt số tiền phải gửi định kỳ còn lại để kế hoạch tích lũy tài chính của khách hàng luôn được bảo đảm.Quỳnh AnhBáo Hànộimới – CQCQ: Thành ủy Hà Nội Bài viết trướcLiberty TruckCare:...
quảng cáo

(HNM) – Ngân hàng Oceanbank và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam vừa đưa ra thị trường sản phẩm mới mang tên “An tâm tích lũy”.
Khách hàng gửi tiết kiệm “An tâm tích lũy” được tặng bảo hiểm nhân thọ của Prévoir Việt Nam với giá trị bảo hiểm tối đa lên tới 800 triệu đồng và có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà vẫn bảo toàn vốn, được hưởng lãi đúng theo thời gian thực gửi. Trong thời hạn của sổ tiết kiệm, nếu không may xảy ra sự kiện bảo hiểm đối với người được bảo hiểm, Prévoir Việt Nam sẽ thay mặt khách hàng đóng nốt số tiền phải gửi định kỳ còn lại để kế hoạch tích lũy tài chính của khách hàng luôn được bảo đảm.
Quỳnh Anh
Báo Hànộimới – CQCQ: Thành ủy Hà Nội

Bài viết trướcLiberty TruckCare: bảo hiểm mới dành cho xe tải
Bài kếPVI trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ số 1 Việt Nam