Saigontourist cung cấp dịch vụ bảo hiểm cúm A/H1N1

Saigontourist cung cấp dịch vụ bảo hiểm cúm A/H1N1 Theo đó, toàn bộ du khách quyết định tiếp tục các chương trình tour du lịch nước ngoài của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist và của đơn vị, chi nhánh trực thuộc như Saigontourist – Hà Nội, Saigontourist – Đà Nẵng, Saigontourist – Cần Thơ, Saigontourist – Quảng Ninh đều được đảm bảo mức bảo hiểm tối đa cho tuyến Châu Âu là 50.000USD/khách/vụ và các tuyến còn lại là 10.000 USD/vụ. Bên cạnh đó, Saigontourist còn là công ty du lịch duy nhất triển khai tặng toàn bộ phí bảo hiểm của Tập đoàn bảo hiểm Hoa Kỳ AIG cho toàn bộ du khách đi du lịch nước ngoài, trong đó đặc biệt được áp dụng cho cả các trường hợp thiên tai, dịch bệnh. Theo dddn.com.vn
quảng cáo

Theo đó, toàn bộ du khách quyết định tiếp tục các chương trình tour du lịch nước ngoài của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist và của đơn vị, chi nhánh trực thuộc như Saigontourist – Hà Nội, Saigontourist – Đà Nẵng, Saigontourist – Cần Thơ, Saigontourist – Quảng Ninh đều được đảm bảo mức bảo hiểm tối đa cho tuyến Châu Âu là 50.000USD/khách/vụ và các tuyến còn lại là 10.000 USD/vụ.

Bên cạnh đó, Saigontourist còn là công ty du lịch duy nhất triển khai tặng toàn bộ phí bảo hiểm của Tập đoàn bảo hiểm Hoa Kỳ AIG cho toàn bộ du khách đi du lịch nước ngoài, trong đó đặc biệt được áp dụng cho cả các trường hợp thiên tai, dịch bệnh.

Theo dddn.com.vn