PVI Sun Life khai trương hoạt động

PVI Sun Life khai trương hoạt động Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life (PVI Sun Life) vừa tổ chức buổi lễ “Công bố hoạt động và triển khai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ”. Ngày 24/1/2013, PVI Sun Life đã được Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ với số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. PVI Sun Life được thành lập bởi CTCP PVI (sở hữu 51% vốn điều lệ) và Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Sun Life Financial – Canada (sở hữu 49% vốn điều lệ). Sau gần 6 tháng, PVI Sun Life hiện đã hoàn tất các công tác chuẩn bị để chính thức đi vào hoạt động kinh doanh và triển khai bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại thị trường bảo hiểm Việt Nam. Theo K.Lan – ĐTCK {fcomment} Bài viết trướcCâu kéo...
quảng cáo

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life (PVI Sun Life) vừa tổ chức buổi lễ “Công bố hoạt động và triển khai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ”.

Ngày 24/1/2013, PVI Sun Life đã được Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ với số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. PVI Sun Life được thành lập bởi CTCP PVI (sở hữu 51% vốn điều lệ) và Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Sun Life Financial – Canada (sở hữu 49% vốn điều lệ). Sau gần 6 tháng, PVI Sun Life hiện đã hoàn tất các công tác chuẩn bị để chính thức đi vào hoạt động kinh doanh và triển khai bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Theo K.Lan – ĐTCK

{fcomment}

Bài viết trướcCâu kéo đại lý: “Ông cũng gớm, bà cũng ghê”Bài kếBảo hiểm cháy nổ bắt buộc: Sửa luật có tăng hiệu lực?