Phim H脿n th谩ng 05/2022 c贸 g矛 HOT?

Phim H脿n th谩ng 05/2022 c贸 g矛 HOT?

1.聽Bloody Heart

– Th峄 lo岷: C峄 trang,ch铆nh tr峄, l茫ng m岷, ch铆nh k峄媍h

– Di峄卬 vi锚n: Lee Joon, Kang Han Na, Jang Hyuk, Park Ji Yun

– Ph谩t h脿nh: KBS2

Th峄漣 gian ph谩t s贸ng: 2/5/2022.

T贸m t岷痶 n峄檌 dung phim:

Bloody Heart聽l脿 b峄 phim c峄 trang h瓢 c岷 k峄 v峄 c芒u chuy峄噉 t矛nh l茫ng m岷 ch铆nh tr峄 膽岷玬 m谩u gi峄痑 vua Lee Tae (Lee Joon th峄 vai) v脿 Yoo Jung ( Kang Han Na th峄 vai), m峄檛 ng瓢峄漣 ph峄 n峄 ph岷 tr峄 th脿nh ho脿ng h岷璾 膽峄 t峄搉 t岷. Tuy nhi锚n, Lee Tae b峄 bu峄檆 ph岷 t峄 b峄 t矛nh y锚u 膽峄 th峄眂 hi峄噉 l媒 t瓢峄焠g ch铆nh tr峄 c峄 m矛nh. M峄檛 cu峄檆 chi岷縩 膽茫 n峄 ra 膽峄 ch峄憂g l岷 ph铆a Yoo Jung – m峄慽 t矛nh 膽岷 c峄 Lee Tae.

2.聽Goo Pil Soo Is Not There

– Th峄 lo岷: T矛nh c岷, h脿i h瓢峄沜

– Di峄卬 vi锚n: Yoon Doo Joon, Kwak Do Won, Han Go Eun, Jung Dong Won

– Ph谩t h脿nh: OLLEH TV

– Th峄漣 gian ph谩t s贸ng: 4/5/2022

T贸m t岷痶 n峄檌 dung phim:

Goo Pil Soo Is Not There聽xoay quanh c芒u chuy峄噉 c峄 hai ng瓢峄漣 膽脿n 么ng 峄 hai th岷 h峄 kh谩c nhau, trong 膽贸 Goo Pil Soo 膽茫 40 tu峄昳 v脿 膽ang l脿 m峄檛 tr峄 c峄檛 c峄 gia 膽矛nh lu么n m啤 瓢峄沜 v峄 th峄漣 ho脿ng kim th峄 hai c贸 th峄 c贸 v峄沬 m矛nh. Jung Seok l脿 m峄檛 thi锚n t脿i m峄沬 20 tu峄昳, anh m啤 瓢峄沜 s岷 t峄 tay th脿nh l岷璸 ra m峄檛 c么ng ty. Th岷 nh瓢ng cu峄檆 chi岷縩 vi峄嘽 l脿m, kh峄焛 nghi峄噋 kh么ng h峄 d峄 d脿ng v峄沬 c谩c nh芒n v岷璽. Song song v峄沬 膽贸 ch铆nh l脿 s峄 膽峄搉g c岷 c峄 hai th岷 h峄, t岷 n锚n m峄檛 c芒u chuy峄噉 t矛nh c岷, 岷 谩p.

3.聽聽Woori The Virgin

– Th峄 lo岷: H脿i, l茫ng m岷

– Di峄卬 vi锚n: Im Soo Hyang, Sung Hoon, Shin Dong Wook, Hong Ji Yoon

– Ph谩t h脿nh: SBS

– Th峄漣 gian ph谩t s贸ng: 9/5/2022

T贸m t岷痶 n峄檌 dung phim

Woori the Virgin聽– 聽b岷 l脿m l岷 t峄 b峄 phim h脿i l茫ng m岷 c峄 M峄聽Jane the Virgin聽xoay quanh c芒u chuy峄噉 c峄 Oh Woo Ri (Im Soo Hyang), ng瓢峄漣 nghi锚m t煤c gi峄 g矛n s峄 trong tr岷痭g c峄 m矛nh tr瓢峄沜 khi k岷縯 h么n nh瓢ng cu峄慽 c霉ng l岷 mang thai sau m峄檛 tai n岷 x岷 ra trong m峄檛 cu峄檆 ki峄僲 tra y t岷.聽

4. Rose Mansion

– Th峄 lo岷: Kinh d峄

– Di峄卬 vi锚n:聽Im Ji Yeon, Yoon Kyun, Jung Woong In, Son Byung Ho

– Ph谩t h脿nh: TVING

– Th峄漣 gian ph谩t s贸ng: 13/5/2022

T贸m t岷痶 n峄檌 dung phim:

Rose Mansion聽l岷 b峄慽 c岷h trong m峄檛 c膬n h峄 膽瓢峄 l锚n k岷 ho岷h x芒y d峄眓g l岷. B峄 phim xoay quanh nh芒n v岷璽 Ji Na (Lim Ji Yeon) 膽i t矛m ki岷縨 s峄 th岷璽 膽岷眓g sau s峄 bi岷縩 m岷 c峄 ch峄 g谩i m矛nh. Trong h脿nh tr矛nh t矛m ki岷縨 s峄 th岷璽 c贸 s峄 tham gia c峄 th谩m t峄 Min Soo (Yoon Kyun Sang). Cu峄檆 膽i峄乽 tra nh峄痭g ng瓢峄漣 h脿ng x贸m 膽谩ng ng峄, che gi岷 l貌ng tham 膽岷眓g sau v岷 ngo脿i b矛nh th瓢峄漬g v脿 kh谩m ph谩 ra s峄 th岷璽 b岷 ng峄.

5.聽Sixth Sense Kiss

– Th峄 lo岷: Ch铆nh k峄媍h

– Di峄卬 vi锚n: Yoon Kye Sang, Seo Ji Hye, Kim Ji Suk, Lee Joo Yeon

– Ph谩t h脿nh: Disney

– Th峄漣 gian ph谩t s贸ng: 25/5/2022

T贸m t岷痶 n峄檌 dung phim:

Sixth Sense Kiss聽k峄 v峄 m峄檛 nh芒n v岷璽 t锚n l脿 Ye Sul (Seo Ji Hye) c贸 th峄 nh矛n th岷 t瓢啤ng lai khi c么 岷 h么n ai 膽贸. M峄檛 ng脿y n峄, c么 v么 t矛nh h么n l锚n c峄 c峄 么ng ch峄 Cha Min Hoo (Yoon Kye Sang) v脿 nh矛n th岷 h峄 l锚n gi瓢峄漬g v峄沬 nhau trong t瓢啤ng lai.

6.聽Doctor Lawyer

– Th峄 lo岷: Kinh d峄, y khoa

– Di峄卬 vi锚n: So Ji Sub, Shin Sung Rok, Im Soo Hyang, Lee Joo Bin

– Ph谩t h脿nh: MBC

– Th峄漣 gian ph谩t s贸ng: 27/5/2022

T贸m t岷痶 n峄檌 dung phim:

Doctor Lawyer聽l脿 b峄 phim k峄 v峄 m峄檛 b谩c s末 ph岷玼 thu岷璽 thi锚n t脿i, ng瓢峄漣 tr峄 th脿nh m峄檛 lu岷璽 s瓢 s啤 su岷 y t岷 sau khi m岷 t岷 c岷 m峄峣 th峄 t峄 m峄檛 cu峄檆 ph岷玼 thu岷璽 b峄媋 膽岷穞 v脿 l脿 m峄檛 c么ng t峄 vi锚n trong b峄 ph岷璶 t峄檌 ph岷 y t岷 c峄 V膬n ph貌ng C么ng t峄 Qu岷璶 Trung t芒m Seoul.

7.聽Eve

Ng脿y l锚n s贸ng: 25/5/2022

Ng脿y ph谩t s贸ng: th峄 T瓢 v脿 th峄 N膬m

S峄 l瓢峄g: 16 t岷璸

N峄乶 t岷g: tvN

Eve” (t锚n c农: Eve’s scandal) xoay quanh v峄 ki峄噉 t峄g v矛 ly h么n tr峄 gi谩 2 ngh矛n t峄 won (kho岷g 36 ngh矛n t峄 VN膼) c峄 c岷穚 v峄 ch峄搉g 膽峄﹏g 膽岷 m峄檛 t岷璸 膽o脿n t脿i ch铆nh c贸 ti岷縩g t岷 H脿n Qu峄慶. Lee Ra El (Seo Ye Ji) – m峄檛 ng瓢峄漣 ph峄 n峄 xinh 膽岷筽, th么ng minh l脿 nh芒n v岷璽 ch铆nh c峄 v峄 ly h么n 膽岷痶 gi谩 k峄 tr锚n, c霉ng v峄沬 Kang Yoon Gyum (Park Byung Eun), CEO c峄 t岷璸 膽o脿n t脿i ch铆nh s峄 1 th岷 gi峄沬. Trong khi 膽贸, Lee Sang Yeob s岷 膽岷 nh岷璶 vai Seo Eun Pyung, m峄檛 lu岷璽 s瓢 nh芒n quy峄乶, ng瓢峄漣 s岷祅 s脿ng t峄 b峄 m峄峣 th峄 v矛 t矛nh y锚u khi anh g岷穚 Lee Ra El.

8.聽The Sound of Magic

–聽 Th峄 lo岷: Gi岷 t瓢峄焠g

– Di峄卬 vi锚n: Ji Chang Wook, Choi Sung Eun, Hwang In Yeop, Nam Da Reum

– Ph谩t h脿nh: Netflix

– Th峄漣 gian ph谩t s贸ng: 6/5/2022

T贸m t岷痶 n峄檌 dung phim:

The Sound of Magic聽l脿 m峄檛 b峄 phim ca nh岷 gi岷 t瓢峄焠g k峄 c芒u chuy峄噉 v峄 v峄 ph谩p s瓢 b铆 岷﹏ Lee Eul b岷 ng峄 xu岷 hi峄噉 tr瓢峄沜 m岷穞 c么 g谩i 膽谩nh m岷 gi岷 m啤 Yoon Ai v脿 ch脿ng trai b峄 bu峄檆 ph岷 m啤 Na Il Deung.

( Ngu峄搉 t峄昻g h峄)