Phiên tòa giả định vòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 6

Phiên tòa giả định vòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 6 "Phiên tòa giả định vòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương" lần thứ 6 là cuộc thi do Ủy ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc (KCAB) phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu luật pháp quốc tế (CILS) và Khoa Luật trường Đại học Quốc gia Seoul đứng ra tổ chức. Cùng với sự tăng trưởng của hoạt động đầu tư quốc tế, sự bùng nổ số lượng các hợp đồng và hiệp định đầu tư quốc tế đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của luật pháp quốc tế, trong đó quy định quyền và nghĩa vụ giữa các nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia nhận đầu tư, đồng thời đưa ra thủ tục tố tụng trọng tài được quốc tế hóa để giải quyết các tranh chấp liên quan. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH LẦN...
quảng cáo

"Phiên tòa giả định vòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương" lần thứ 6 là cuộc thi do Ủy ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc (KCAB) phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu luật pháp quốc tế (CILS) và Khoa Luật trường Đại học Quốc gia Seoul đứng ra tổ chức.

Phiên tòa giả định vòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 6

Cùng với sự tăng trưởng của hoạt động đầu tư quốc tế, sự bùng nổ số lượng các hợp đồng và hiệp định đầu tư quốc tế đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của luật pháp quốc tế, trong đó quy định quyền và nghĩa vụ giữa các nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia nhận đầu tư, đồng thời đưa ra thủ tục tố tụng trọng tài được quốc tế hóa để giải quyết các tranh chấp liên quan.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH LẦN NÀY

1. Thời gian: từ ngày 21/08 - 24/08/2018Tại Seoul, Hàn Quốc

2. Địa điểm: tại Seoul, Hàn Quốc

3. Cách thức tham dự:

Đăng ký tại: www.fdimoot.org

(Hạn đăng ký: 31/05/2018)

Phiên tòa giả định vòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 6

Châu Á – Thái Bình Dương

Các vòng thi khu vực

Phiên tòa giả định FDI lần thứ 6

Tranh chấp trong phiên tòa giả định năm 2018 sẽ liên quan tới sự việc một chính phủ mới thành lập đã đình chỉ việc khai thác nguồn đất hiếm mà nhà đầu tư nước ngoài được độc quyền khai khoáng. Quyết định đình chỉ dự trên một nguyên cứu theo đó tại vùng dân cư lân cận các mối de dọa tới sức khỏe đang tăng lên. Quyết định đình chỉ, quốc hữu hóa nguồn đất hiếm trong khi nó đã chuẩn bị được xuất khẩu và chấm dứt hợp đồng với các khách hàng đã khiến nhà đầu tư phải dừng hoạt động, tuy nhiên sau đó nhà đầu tư lại phát hiện ra chính phủ đang dự định cấp quyền khai khoáng cho một nhà đầu tư khác.

Các thắc mắc về sự kiện vui lòng gửi email tới: [email protected]

Phiên tòa giả định vòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 6