Open Call - Trình diễn vở Antigone, mùa thu năm 2021

Open Call - Trình diễn vở Antigone, mùa thu năm 2021 Hội nghị chuyên đề về ANTIGONE đã quy tụ các đạo diễn nhà hát, diễn viên, nhà soạn nhạc, nhà thiết kế sân khấu, họa sĩ minh họa, nghệ sĩ video, biên kịch, dịch giả, nhà ngữ văn, nhà khoa học xã hội. Một số bài thuyết trình và thảo luận đã chứng minh rằng có nhiều cách để tạo ra ANTIGONE trong thời đại của chúng ta. Viện Goethe hiện đang kêu gọi các buổi biểu diễn dựa trên vở kịch ANTIGONE của Sophocles với kinh phí hỗ trợ 200 triệu VNĐ cho mỗi dự án. 08 trình diễn (sân khấu, nhạc, kịch etc.) sẽ được duyệt và thực hiện từ giữa tháng 10 đến cuối tháng 11 năm 2021. Vui lòng gửi đề xuất dự án của bạn đến địa chỉ mail: [email protected] trước ngày 15 tháng 6 năm 2021. Thông tin chi tiết: https://www.goethe.de/ins/vn/vi/kul/aus/ata.html    
quảng cáo

Open Call - Trình diễn vở Antigone, mùa thu năm 2021

Hội nghị chuyên đề về ANTIGONE đã quy tụ các đạo diễn nhà hát, diễn viên, nhà soạn nhạc, nhà thiết kế sân khấu, họa sĩ minh họa, nghệ sĩ video, biên kịch, dịch giả, nhà ngữ văn, nhà khoa học xã hội. Một số bài thuyết trình và thảo luận đã chứng minh rằng có nhiều cách để tạo ra ANTIGONE trong thời đại của chúng ta.

Viện Goethe hiện đang kêu gọi các buổi biểu diễn dựa trên vở kịch ANTIGONE của Sophocles với kinh phí hỗ trợ 200 triệu VNĐ cho mỗi dự án. 08 trình diễn (sân khấu, nhạc, kịch etc.) sẽ được duyệt và thực hiện từ giữa tháng 10 đến cuối tháng 11 năm 2021.

Vui lòng gửi đề xuất dự án của bạn đến địa chỉ mail: [email protected] trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Thông tin chi tiết: https://www.goethe.de/ins/vn/vi/kul/aus/ata.html