[Online] Cơ Hội Tham Gia Khóa Học Tiếng Indonesia Tổ Chức Bởi Đại Sứ Quán Indonesia Tại Hà Nội 2022

[Online] Cơ Hội Tham Gia Khóa Học Tiếng Indonesia Tổ Chức Bởi Đại Sứ Quán Indonesia Tại Hà Nội 2022 Thông tin từ ban tổ chức: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Khóa học tiếng Indonesia tại Đại sứ quán CH Indonesia, Hà Nội sẽ tiếp tục được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đối với kỳ học tháng 3 năm 2022. Khóa học này được tổ chức cho người Việt Nam. Đây là khóa học miễn phí và được giảng dạy ở các cấp độ từ BIPA 1 - 7. Tuy nhiên, học viên đăng ký các khóa học khác với trình độ BIPA 1 (người mới bắt đầu) bắt buộc phải nộp file bao gồm chứng chỉ Khóa học tiếng Indonesia cấp độ trước đó của họ (ví dụ: chứng chỉ BIPA 1 đối với ứng viên trình độ BIPA 2, chứng chỉ BIPA 2 đối với ứng viên trình độ BIPA 3, v.v.) . Khóa học dự kiến kéo dài trong từ tháng 3 - tháng...
quảng cáo

Thông tin từ ban tổ chức:

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Khóa học tiếng Indonesia tại Đại sứ quán CH Indonesia, Hà Nội sẽ tiếp tục được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đối với kỳ học tháng 3 năm 2022.

Khóa học này được tổ chức cho người Việt Nam. Đây là khóa học miễn phí và được giảng dạy ở các cấp độ từ BIPA 1 - 7. Tuy nhiên, học viên đăng ký các khóa học khác với trình độ BIPA 1 (người mới bắt đầu) bắt buộc phải nộp file bao gồm chứng chỉ Khóa học tiếng Indonesia cấp độ trước đó của họ (ví dụ: chứng chỉ BIPA 1 đối với ứng viên trình độ BIPA 2, chứng chỉ BIPA 2 đối với ứng viên trình độ BIPA 3, v.v.) .

Khóa học dự kiến kéo dài trong từ tháng 3 - tháng 6/2022*

Để nhận được Chứng chỉ Tốt nghiệp, học viên bắt buộc có mặt tối thiểu 70% trên tổng số buổi học, vượt qua bài kiểm tra cuối khóa và tham dự lễ Tổng kết khóa**.

*Đối với các đơn đã đăng ký tại kỳ học Quý 3/2021, học viên sẽ nhận được email xác nhận và không cần đăng ký lại.

**Điều kiện tổ chức Lễ Tổng kết tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh

Khai giảng dự kiến: tháng 3/2022

Hạn đăng ký bổ sung: Hết ngày 13/02/2022

Đăng ký tại: tại đây hoặc scan QR code trên poster.

Đối với các đơn đã đăng ký tại kỳ học Quý 3/2021, học viên sẽ nhận được email xác nhận và không cần đăng ký lại.