NHỮNG NGHỆ SĨ MÀ KHÁN GIẢ HÀN QUỐC MUỐN GẶP NHẤT VÀO DỊP GIÁNG SINH

NHỮNG NGHỆ SĨ MÀ KHÁN GIẢ HÀN QUỐC MUỐN GẶP NHẤT VÀO DỊP GIÁNG SINH Cuộc khảo sát đã diễn ra trong hai ngày và kết quả cuối cùng là: 1. Yoo Jae Suk 2. Gong Yoo 3. IU 4. Im Young Woong 5. BTS Bên cạnh đó, cũng đã có những ngôi sao đứng đầu ở từng độ tuổi. Những người ở độ tuổi 20 bình chọn Kim Seon Ho và IU ở vị trí đầu tiên. IU cũng là câu trả lời phổ biến nhất đối với những người ở độ tuổi 30, Gong Yoo là với độ tuổi 40, Im Young Woong với độ tuổi 50 và Na Hoon Ah ở độ tuổi 60. Vậy còn bạn, nếu món quà Giáng sinh là được gặp một nghệ sĩ nổi tiếng thì bạn muốn gặp ai nhất nạ?
quảng cáo

Cuộc khảo sát đã diễn ra trong hai ngày và kết quả cuối cùng là:

1. Yoo Jae Suk

2. Gong Yoo

3. IU

4. Im Young Woong

5. BTS

NHỮNG NGHỆ SĨ MÀ KHÁN GIẢ HÀN QUỐC MUỐN GẶP NHẤT VÀO DỊP GIÁNG SINH

Bên cạnh đó, cũng đã có những ngôi sao đứng đầu ở từng độ tuổi. Những người ở độ tuổi 20 bình chọn Kim Seon Ho và IU ở vị trí đầu tiên. IU cũng là câu trả lời phổ biến nhất đối với những người ở độ tuổi 30, Gong Yoo là với độ tuổi 40, Im Young Woong với độ tuổi 50 và Na Hoon Ah ở độ tuổi 60.

Vậy còn bạn, nếu món quà Giáng sinh là được gặp một nghệ sĩ nổi tiếng thì bạn muốn gặp ai nhất nạ?