Những nam diễn viên Nhật Bản sở hữu ngoại hình điển trai được nam giới ao ước

Những nam diễn viên Nhật Bản sở hữu ngoại hình điển trai được nam giới ao ước Sau đây là kết quả bình chọn: * LỨA TUỔI 20s 1. Suda Masaki   2. Oguri Shun / Kimura Takuya 3. Yamazaki Kento / Yamada Takayuki / Takeuchi Ryoma * LỨA TUỔI 30s 1. Kimura Takuya 2. Abe Hiroshi / Fukuyama Masaharu   3. Takenouchi Yutaka * LỨA TUỔI 40s 1. Fukuyama Masaharu 2. Abe Hiroshi / Takenouchi Yutaka 3. Abe Hiroshi Khi được hỏi chú trọng chăm sóc chỗ nào nhất, câu trả lời được nhiều người chọn nhất là "Khuôn mặt" (47.5%), tiếp theo là "Cơ thể" (23.2%), "Mùi" (15.4%) và "Mái tóc" (12.4%). Về câu hỏi "Vật dụng nào bạn muốn dùng trong tương lai?", câu trả lời được chọn nhiều nhất là "Tẩy lông" (49.7%), sau đó là "Kem nền" (26.2%), "Kem che khuyết điểm" (6.3%), "Bút kẻ mắt" (5.6%) và "Cọ má" (1.9%). Tổng số người bình chọn: 1,080 Nguồn: Dime
quảng cáo

Sau đây là kết quả bình chọn:

* LỨA TUỔI 20s

1. Suda Masaki

 Những nam diễn viên Nhật Bản sở hữu ngoại hình điển trai được nam giới ao ước

2. Oguri Shun / Kimura Takuya

Những nam diễn viên Nhật Bản sở hữu ngoại hình điển trai được nam giới ao ước

3. Yamazaki Kento / Yamada Takayuki / Takeuchi Ryoma

Những nam diễn viên Nhật Bản sở hữu ngoại hình điển trai được nam giới ao ước

Những nam diễn viên Nhật Bản sở hữu ngoại hình điển trai được nam giới ao ước

Những nam diễn viên Nhật Bản sở hữu ngoại hình điển trai được nam giới ao ước

* LỨA TUỔI 30s

1. Kimura Takuya

Những nam diễn viên Nhật Bản sở hữu ngoại hình điển trai được nam giới ao ước

2. Abe Hiroshi / Fukuyama Masaharu

Những nam diễn viên Nhật Bản sở hữu ngoại hình điển trai được nam giới ao ước 

3. Takenouchi Yutaka

Những nam diễn viên Nhật Bản sở hữu ngoại hình điển trai được nam giới ao ước

* LỨA TUỔI 40s

1. Fukuyama Masaharu

Những nam diễn viên Nhật Bản sở hữu ngoại hình điển trai được nam giới ao ước

2. Abe Hiroshi / Takenouchi Yutaka

3. Abe Hiroshi

Khi được hỏi chú trọng chăm sóc chỗ nào nhất, câu trả lời được nhiều người chọn nhất là "Khuôn mặt" (47.5%), tiếp theo là "Cơ thể" (23.2%), "Mùi" (15.4%) và "Mái tóc" (12.4%).

Về câu hỏi "Vật dụng nào bạn muốn dùng trong tương lai?", câu trả lời được chọn nhiều nhất là "Tẩy lông" (49.7%), sau đó là "Kem nền" (26.2%), "Kem che khuyết điểm" (6.3%), "Bút kẻ mắt" (5.6%) và "Cọ má" (1.9%).

Tổng số người bình chọn: 1,080

Nguồn: Dime