Những con số ấn tượng về bảo hiểm nông nghiệp

Những con số ấn tượng về bảo hiểm nông nghiệp Sau hơn một năm triển khai thí điểm, với sự nỗ lực của Bộ Tài chính, các ban ngành trung ương và địa phương, các doanh nghiệp bảo hiểm và người nông dân, bảo hiểm nông nghiệp đã đạt những kết quả rất đáng ghi nhận. Tạp chí Tài chính lược trích một vài con số ấn tượng để có độc giả có cái nhìn toàn cảnh về chủ trương mới này sau hơn 1 năm quyết liệt triển khai. 160.787 là số hộ dân trên cả nước đã tham gia ký hợp đồng bảo hiểm. – 1.845 TỶ ĐỒNG là tổng giá trị bảo hiểm cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản. – 130.518 TRIỆU ĐỒNG là tổng phí bảo hiểm cây trồng, vật nuôi và thủy sản. – 36.997 HA là tổng diện tích cây lúa đã được bảo hiểm. – 149.502 là tổng số hộ đã tham...
quảng cáo

altSau hơn một năm triển khai thí điểm, với sự nỗ lực của Bộ Tài chính, các ban ngành trung ương và địa phương, các doanh nghiệp bảo hiểm và người nông dân, bảo hiểm nông nghiệp đã đạt những kết quả rất đáng ghi nhận. Tạp chí Tài chính lược trích một vài con số ấn tượng để có độc giả có cái nhìn toàn cảnh về chủ trương mới này sau hơn 1 năm quyết liệt triển khai.

160.787

là số hộ dân trên cả nước đã tham gia ký hợp đồng bảo hiểm.

– 1.845 TỶ ĐỒNG

là tổng giá trị bảo hiểm cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

– 130.518 TRIỆU ĐỒNG

là tổng phí bảo hiểm cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

– 36.997 HA

là tổng diện tích cây lúa đã được bảo hiểm.

– 149.502

là tổng số hộ đã tham gia bảo hiểm cây lúa.

– 823.255 TRIỆU ĐỒNG

là tổng giá trị bảo hiểm cho cây lúa.

– 6 TỶ ĐỒNG

là tổng số tiền bồi thường phát sinh đối với cây lúa tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

– 7.362

là tổng số hộ đã tham gia bảo hiểm vật nuôi.

– 186.378 TRIỆU ĐỒNG

là tổng giá trị được bảo hiểm vật nuôi.

– 12.259 TRIỆU ĐỒNG

là tổng số phí bảo hiểm vật nuôi.

– 3.923

là tổng số hộ tham gia bảo hiểm trong lĩnh vực thủy sản.

– 836.34 TRIỆU ĐỒNG

là tổng giá trị được bảo hiểm trong lĩnh vực thủy sản.

– 82.288 TRIỆU ĐỒNG

là tổng số phí bảo hiểm trong lĩnh vực thủy sản.

– 60 TRIỆU ĐỒNG

là số tiền bảo hiểm được tăng lên đối với bò sữa, thay cho mức 35 triệu đồng trước đây.

– 140.969

là tổng số gia súc, vật nuôi được bảo hiểm tại tỉnh Vĩnh Phúc.

– Hơn 80 TỶ ĐỒNG

là tổng giá trị bảo hiểm đối với gia súc, vật nuôi tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguồn tapchitaichinh.vn