Nhạc kịch - Kim Vân Kiều

Nhạc kịch - Kim Vân Kiều Nhạc kịch - Kim Vân Kiều * THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH 1. Thời gian: 20h00 Thứ tư, ngày 25.09.2019 2. Địa điểm: Hội trường L'Espace - 24 Tràng Tiền, Hà Nội 3. Nội dung: Phỏng theo kiệt tác của NGUYỄN DU + Chuyển soạn: Groupe Hồng Lĩnh I Nhóm Hồng Lĩnh + Đạo diễn: Christophe Thiry + Lời: Éric Morin Racine, Bùi Xuân Quang & René Crayssac + Nhạc và lời: Katharina Wittkowska + Nhạc đương đại: Jazzy Dạ Lam & Mộng Trang + Nhạc truyền thống: Mai Thanh Sơn & Mai Thanh Nam + Âm thanh & ánh sáng: Thierry Vautrin & Jean-Didier Thieberghien + Trang phục: Annamaria Di Mambro + Diễn viên: Sarah Bloch: Kiều Guillaume François: Kim,Thúc Sinh, Từ Hải Odile Heimburger: Đạm Tiên, Hoạn Thư, Kiều phiên bản người Mỹ, Vân Pascal Durozier: Tú Bà, Người con trai tật nguyền, Vương Ông, Vương Quan,...
quảng cáo

Nhạc kịch - Kim Vân Kiều

* THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: 20h00 Thứ tư, ngày 25.09.2019

2. Địa điểm: Hội trường L'Espace - 24 Tràng Tiền, Hà Nội

3. Nội dung: Phỏng theo kiệt tác của NGUYỄN DU

+ Chuyển soạn: Groupe Hồng Lĩnh I Nhóm Hồng Lĩnh

+ Đạo diễn: Christophe Thiry

+ Lời: Éric Morin Racine, Bùi Xuân Quang & René Crayssac

+ Nhạc và lời: Katharina Wittkowska

+ Nhạc đương đại: Jazzy Dạ Lam & Mộng Trang

+ Nhạc truyền thống: Mai Thanh Sơn & Mai Thanh Nam

+ Âm thanh & ánh sáng: Thierry Vautrin & Jean-Didier Thieberghien

+ Trang phục: Annamaria Di Mambro

+ Diễn viên:

Sarah Bloch: Kiều

Guillaume François: Kim,Thúc Sinh, Từ Hải

Odile Heimburger: Đạm Tiên, Hoạn Thư, Kiều phiên bản người Mỹ, Vân

Pascal Durozier: Tú Bà, Người con trai tật nguyền, Vương Ông, Vương Quan, Boko, Nguyễn Du

Aïni Iften: Người kể chuyện, Giác Duyên, Kiều phiên bản người Châu Phi

Nicolas Simeha: Người kể chuyện, Sở Khanh

4. Cách thức tham dự:

Quý vị vui lòng đặt vé online tại: http://bit.ly/kimvankieu

Hoặc mua vé trực tiếp tại L'Espace từ ngày: 24.08.2019

* Giá vé: 210 000 VND

* Giá vé thành viên: 130 000 VND

* Giá vé sinh viên: 100 000 VND

(Giá vé ưu đãi áp dụng đến hết ngày: 24.09.2019)