Nghệ thuật vị nghệ thuật & nghệ thuật vị nhân sinh - Tranh luận qua lăng kính Roger Fry & John Dewey

Nghệ thuật vị nghệ thuật & nghệ thuật vị nhân sinh - Tranh luận qua lăng kính Roger Fry & John Dewey * THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ BUỔI TRANH LUẬN 1. Thời gian: 14h00 - 17h00 Chủ nhật - ngày 22/08/2021 2. Hình thức: Thảo luận online trên nền tảng Zoom (link sẽ được gửi tới mail người tham gia sau khi hoàn thành các bước đăng ký) 3. Cách tham dự: Đăng ký tại link: https://forms.gle/7spTeGaiMKuatfpdA Phí tham gia:  + Miễn phí đối với nhóm có membership của chuỗi seminar Lịch sử Hội hoạ; + 50k/người đối với người tham gia không có membership (thông tin chuyển khoản được ghi ở câu 7 của form đăng ký); + 25k/người đối với sinh viên (cần cung cấp ảnh thẻ sinh viên tại câu 6 của form đăng ký). LƯU Ý: Form đăng ký sẽ đóng khi nhận đủ số lượng người tham gia. Để đảm bảo rằng chúng ta sẽ cùng thảo luận trên một cơ sở nhất định, bạn vui...
quảng cáo

Nghệ thuật vị nghệ thuật & nghệ thuật vị nhân sinh - Tranh luận qua lăng kính Roger Fry & John Dewey

* THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ BUỔI TRANH LUẬN

1. Thời gian: 14h00 - 17h00 Chủ nhật - ngày 22/08/2021

2. Hình thức: Thảo luận online trên nền tảng Zoom (link sẽ được gửi tới mail người tham gia sau khi hoàn thành các bước đăng ký)

3. Cách tham dự:

Đăng ký tại link: https://forms.gle/7spTeGaiMKuatfpdA

Phí tham gia: 

+ Miễn phí đối với nhóm có membership của chuỗi seminar Lịch sử Hội hoạ;

+ 50k/người đối với người tham gia không có membership (thông tin chuyển khoản được ghi ở câu 7 của form đăng ký);

+ 25k/người đối với sinh viên (cần cung cấp ảnh thẻ sinh viên tại câu 6 của form đăng ký).

LƯU Ý:

  • Form đăng ký sẽ đóng khi nhận đủ số lượng người tham gia.
  • Để đảm bảo rằng chúng ta sẽ cùng thảo luận trên một cơ sở nhất định, bạn vui lòng đọc các tài liệu do BTC chuẩn bị. Tài liệu sẽ được gửi tới các bạn sau khi BTC xác nhận được rằng bạn đã hoàn thành việc đăng ký tham gia.
  • Nếu như bạn là học sinh trung học, vui lòng liên hệ với Sunday Art Club qua facebook page hoặc email để có thể tham gia miễn phí.

4. Nội dung dự kiến:

+ Tiền đề: Tóm lược các tư tưởng mỹ học quan trọng của Châu Âu trước thế kỷ 20.

+ Lăng kính Roger Fry:

Nghệ thuật và cái đẹp trong sự thoát ly khỏi đời sống thực dụng;

Cách đánh giá nghệ thuật của chủ nghĩa hình thức (formalism);

Thị hiếu và vai trò của nhà phê bình.

+ Lăng kính John Dewey:

Sự đứt gãy giữa nghệ thuật và đời sống;

Nghệ thuật như là kinh nghiệm - sự phản kháng trước chủ nghĩa hình thức;

Sự hợp nhất của cái Tôi và môi trường xung quanh;

Tầm quan trọng của nghệ thuật trong bối cảnh của nó.

+ Những tranh luận về sau:

John Dewey: Từ thẩm mỹ thường ngày (daily life aesthetics) đến sự sến (kitsch).

Roger Fry: Từ sự duy mỹ (aestheticism) đến chủ nghĩa tinh hoa (elitism). 

---------------

Thông tin về Sunday Art Club và cách tham gia: shorturl.at/djlA5

Mọi thắc mắc xin gửi về Facebook Page hoặc địa chỉ email: [email protected]