Ng脿y n贸ng kh么ng thi岷縯 tha 膬n c啤m, m峄梚 b峄痑 c峄 膬n 1 b谩t canh n脿y, v么 t矛nh gi岷 v脿i k媒

Ng脿y n贸ng kh么ng thi岷縯 tha 膬n c啤m, m峄梚 b峄痑 c峄 膬n 1 b谩t canh n脿y, v么 t矛nh gi岷 v脿i k媒

Th峄 B岷, ng脿y 10/07/2021 16:01 PM (GMT+7)

B谩t canh n脿y 膽峄乽 l脿 nh峄痭g nguy锚n li峄噓 c贸 t铆nh m谩t, th铆ch h峄 膬n v脿o ng脿y n贸ng, c峄眂 k峄 b峄 d瓢峄g.


Ng脿y n贸ng kh么ng thi岷縯 tha 膬n c啤m, m峄梚 b峄痑 c峄 膬n 1 b谩t canh n脿y, v么 t矛nh gi岷 v脿i k媒 - 1

Nguy锚n li峄噓

D瓢a chu峄檛, tr峄﹏g, 膽岷璾 ph峄, rong bi峄僴, h脿nh t芒y, mu峄慽, ti锚u, d岷 m猫.

C谩ch th峄眂 hi峄噉

Ng脿y n贸ng kh么ng thi岷縯 tha 膬n c啤m, m峄梚 b峄痑 c峄 膬n 1 b谩t canh n脿y, v么 t矛nh gi岷 v脿i k媒 - 3

膼岷璾 ph峄 c岷痶 mi岷縩g vu么ng nh峄, ng芒m trong n瓢峄沜 mu峄慽 nh岷 v脿i ph煤t 膽峄 lo岷 b峄 m霉i 膽岷穋 tr瓢ng c峄 膽岷璾.

Ng脿y n贸ng kh么ng thi岷縯 tha 膬n c啤m, m峄梚 b峄痑 c峄 膬n 1 b谩t canh n脿y, v么 t矛nh gi岷 v脿i k媒 - 4

D瓢a chu峄檛 c岷痶 l谩t m峄弉g.

Ng脿y n贸ng kh么ng thi岷縯 tha 膬n c啤m, m峄梚 b峄痑 c峄 膬n 1 b谩t canh n脿y, v么 t矛nh gi岷 v脿i k媒 - 5

Cho tr峄﹏g v脿o b谩t, th锚m m峄檛 ch煤t mu峄慽 r峄搃 膽谩nh 膽峄乽. Rong bi峄僴 kh么 ng芒m n瓢峄沜, h脿nh l谩 c岷痶 kh煤c.

Ng脿y n贸ng kh么ng thi岷縯 tha 膬n c啤m, m峄梚 b峄痑 c峄 膬n 1 b谩t canh n脿y, v么 t矛nh gi岷 v脿i k媒 - 6

膼un n贸ng m峄檛 铆t d岷 trong n峄搃, cho h脿nh l谩 v脿o, th锚m l瓢峄g n瓢峄沜 v峄玜 ph岷, v峄泃 膽岷璾 ph峄 ra cho v脿o, n岷 trong 5 ph煤t.

Ng脿y n贸ng kh么ng thi岷縯 tha 膬n c啤m, m峄梚 b峄痑 c峄 膬n 1 b谩t canh n脿y, v么 t矛nh gi岷 v脿i k媒 - 7

Ti岷縫 t峄 cho d瓢a chu峄檛 v脿 rong bi峄僴 v脿o, n岷 trong 30 gi芒y, kh么ng n锚n n岷 qu谩 l芒u.

Ng脿y n贸ng kh么ng thi岷縯 tha 膬n c啤m, m峄梚 b峄痑 c峄 膬n 1 b谩t canh n脿y, v么 t矛nh gi岷 v脿i k媒 - 8

Cu峄慽 c霉ng 膽峄 tr峄﹏g v脿o, 膽岷 膽峄乽, n锚m n岷縨 l岷 gia v峄 r峄搃 t岷痶 b岷縫.

Ng脿y n贸ng kh么ng thi岷縯 tha 膬n c啤m, m峄梚 b峄痑 c峄 膬n 1 b谩t canh n脿y, v么 t矛nh gi岷 v脿i k媒 - 9

Th脿nh ph岷﹎.

Ngu峄搉: http://danviet.vn/ngay-nong-khong-thiet-tha-an-com-moi-bua-cu-an-1-bat-canh-nay-vo-tinh-giam-vai…

B峄 gan h峄搃 xu芒n v峄沬 m贸n canh v峄玜 r岷 ti峄乶 v峄玜 n岷 si锚u d峄 n脿y

N岷縰 bi岷縯 c么ng d峄g c峄 t峄玭g lo岷 th峄眂 ph岷﹎, b岷 c贸 th峄 k岷縯 h峄 v峄沬 nhau 膽峄 n岷 th脿nh nh峄痭g m贸n 膬n 膽谩p 峄﹏g nhu…