Ngày hội pháp ngữ 2022

Ngày hội pháp ngữ 2022 Thông tin từ ban tổ chức: Ngày hội Pháp ngữ luôn là một dịp đặc biệt đối với mỗi người nói tiếng Pháp, yêu tiếng Pháp, yêu đất nước Pháp. Ngày hội Pháp ngữ 2022 tại Viện Pháp sẽ đem lại cho quý vị không chỉ một không gian văn hóa thuần Pháp mà còn VÔ SỐ những hoạt động hấp dẫn từ học thuật đến văn hóa, nghệ thuật. Hãy đến Viện Pháp để tận hưởng không khí lễ hội đậm chất Pháp! NGÀY HỘI PHÁP NGỮ 2022 Thời gian:: 10:00 - 22:00 Thứ Bảy - 09.04.2022Địa điểm: Viện Pháp tại Hà Nội, 24, Tràng Tiền Thông tin chi tiết về chương trình Ngày Hội Pháp Ngữ Chợ Pháp - 10:00 - 19:00 Các hoạt động tại Thư viện - 10:30 - 18:00 Kiểm tra trình độ tiếng Pháp miễn phí Các lớp học thử tiếng Pháp miễn phí...
quảng cáo

Thông tin từ ban tổ chức:

Ngày hội Pháp ngữ luôn là một dịp đặc biệt đối với mỗi người nói tiếng Pháp, yêu tiếng Pháp, yêu đất nước Pháp.

Ngày hội Pháp ngữ 2022 tại Viện Pháp sẽ đem lại cho quý vị không chỉ một không gian văn hóa thuần Pháp mà còn VÔ SỐ những hoạt động hấp dẫn từ học thuật đến văn hóa, nghệ thuật.

Hãy đến Viện Pháp để tận hưởng không khí lễ hội đậm chất Pháp!

NGÀY HỘI PHÁP NGỮ 2022

Thời gian:: 10:00 - 22:00 Thứ Bảy - 09.04.2022

Địa điểm: Viện Pháp tại Hà Nội, 24, Tràng Tiền

Thông tin chi tiết về chương trình Ngày Hội Pháp Ngữ

Chợ Pháp - 10:00 - 19:00

Các hoạt động tại Thư viện - 10:30 - 18:00

Kiểm tra trình độ tiếng Pháp miễn phí

Các lớp học thử tiếng Pháp miễn phí

Chiếu phim miễn phí - 15:00 - 16:30

Trao bằng Delf Dalf cho các thí sinh cao điểm nhất - 17:00 - 18:00

Ca khúc Pháp: Glamour 3 - 20:00 - 22:00

Theo dõi và cập nhật thêm thông tin chi tiết tại trang sự kiện