Networking cùng Shark Linh | Session 3 - Maintaining connections

Networking cùng Shark Linh | Session 3 - Maintaining connections Session 3: NGHỆ THUẬT DUY TRÌ CÁC MỐI QUAN HỆ + Những cách tạo nên giá trị cho cộng đồng kết nối của bạn và trở nên nổi bật + Những bước và lời khuyên để trở thành một người kết nối thú vị + Tìm hiểu nghệ thuật tận dụng cộng đồng kết nối của bạn * Thông tin sự kiện: 1. Thời gian: Thứ Bảy, 26/06 | 10:00AM - 12:00PM 2. Nền tảng: Dreamplex Webinar Zoom 3. Phí tham gia chương trình: 300,000 VND/ người/ session Đăng ký ngay tại: http://bit.ly/professionalnetworking3tvl (Sự kiện miễn phí dành cho thành viên Dreamplex) Đối với những bạn đã đăng ký trước đây, BTC sẽ gửi link zoom trực tiếp qua email của các bạn nhé. Nếu bạn không phải thành viên Dreamplex, vui lòng thanh toán qua: + Momo: 0388681273 - Phạm Anh Thư + Tài khoản ngân hàng VP Bank:...
quảng cáo

Session 3: NGHỆ THUẬT DUY TRÌ CÁC MỐI QUAN HỆ

+ Những cách tạo nên giá trị cho cộng đồng kết nối của bạn và trở nên nổi bật

+ Những bước và lời khuyên để trở thành một người kết nối thú vị

+ Tìm hiểu nghệ thuật tận dụng cộng đồng kết nối của bạn

Networking cùng Shark Linh | Session 3 - Maintaining connections

* Thông tin sự kiện:

1. Thời gian: Thứ Bảy, 26/06 | 10:00AM - 12:00PM

2. Nền tảng: Dreamplex Webinar Zoom

3. Phí tham gia chương trình: 300,000 VND/ người/ session

Đăng ký ngay tại: http://bit.ly/professionalnetworking3tvl

(Sự kiện miễn phí dành cho thành viên Dreamplex)

Đối với những bạn đã đăng ký trước đây, BTC sẽ gửi link zoom trực tiếp qua email của các bạn nhé.

Nếu bạn không phải thành viên Dreamplex, vui lòng thanh toán qua:

+ Momo: 0388681273 - Phạm Anh Thư

+ Tài khoản ngân hàng VP Bank: 208559656

Số tiền: 300,000 VND

Tên tài khoản: PHAM ANH THU

VPBank - NH Viet Nam Thinh Vuong (VPBank)

Cú pháp: Tên_SĐT_TVL