Buổi giới thiệu tác phẩm - Lời người Mandi hiện đại Người yêu tiếng Việt trọn đời

Buổi giới thiệu tác phẩm - Lời người Mandi hiện đại Người yêu tiếng Việt trọn đời Buổi giới thiệu tác phẩm - Lời người Mandi hiện đại Người yêu tiếng Việt trọn đời THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH 1. Thời gian: 18h00 - 20h00, ngày 10/10/2018 2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace, 24 Tràng Tiền. 3. Cách thức tham dự: Vào cửa miễn phí! 4. Về cuốn sách: "Lời người Mandi hiện đại Người yêu tiếng Việt trọn đời" là cuốn sách nằm trong bộ sách 14 tập LỜI NGƯỜI MAN DI HIỆN ĐẠI, tập hợp những bài viết tiêu biểu của học giả Nguyễn Văn Vĩnh trong suốt 30 năm làm báo (1907-1936). Ông là một trí thức yêu nước và có tư tưởng tiến bộ luôn dành hết tâm sức cho rất nhiều vấn đề xã hội. Một con người bằng tất cả sức lực, trí tuệ và sự hiểu biết phong phú của mình, đã theo...
quảng cáo

Buổi giới thiệu tác phẩm - Lời người Mandi hiện đại Người yêu tiếng Việt trọn đời

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: 18h00 - 20h00, ngày 10/10/2018

2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace, 24 Tràng Tiền.

3. Cách thức tham dự: Vào cửa miễn phí!

4. Về cuốn sách:

"Lời người Mandi hiện đại Người yêu tiếng Việt trọn đời" là cuốn sách nằm trong bộ sách 14 tập LỜI NGƯỜI MAN DI HIỆN ĐẠI, tập hợp những bài viết tiêu biểu của học giả Nguyễn Văn Vĩnh trong suốt 30 năm làm báo (1907-1936). Ông là một trí thức yêu nước và có tư tưởng tiến bộ luôn dành hết tâm sức cho rất nhiều vấn đề xã hội. Một con người bằng tất cả sức lực, trí tuệ và sự hiểu biết phong phú của mình, đã theo đuổi liên tục, theo đuổi đến cùng làm sao để đồng bào của ông, dân tộc ông, thích dùng chữ Quốc ngữ. Để rồi từ sự thích thú đó, đồng bào của ông sẽ yêu mến con chữ này, coi nó là máu thịt của mình.

Buổi giới thiệu tác phẩm - Lời người Mandi hiện đại Người yêu tiếng Việt trọn đời

Cuốn sách đã được tác giả Nguyễn Lân Bình dành rất nhiều tâm huyết, công sức để sưu tập, lưu trữ và biên soạn. Qua cuốn sách người đọc sẽ cảm nhận được say mê, tinh thần húy tâm và ý chí kiên cường, của một Nguyễn Văn Vĩnh, đã đứng tiên phong trong nhóm người ít ỏi chứng minh tính ưu việt của chữ Quốc ngữ trước một thứ chữ đã được sử dụng từ nhiều thế kỷ là Hán văn và một thứ chữ được coi là dành cho các bậc "vương tôn công tử" là Pháp văn, nhằm đưa chữ Quốc ngữ lên vị trí độc tôn, trở thành Quốc tự.

Hẹn gặp lại quý vị tại Buổi giới thiệu cuốn sách: "Lời người Mandi hiện đại Người yêu tiếng Việt trọn đời" vào ngày 10/10 tới đây nhé!