Liên hoan phim Khoa học 2022: Cơ hội bình đẳng trong khoa học

Liên hoan phim Khoa học 2022: Cơ hội bình đẳng trong khoa học Thông tin từ ban tổ chức: Bình đẳng về cơ hội là trạng thái công bằng, trong đó tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng, không bị cản trở bởi các rào cản, thành kiến hoặc sở thích. Ngay cả ngày nay, phụ nữ và dân tộc thiểu số vẫn chưa được đại diện trong khoa học. Lễ hội nhằm cung cấp không gian để nâng cao nhận thức về chủ đề và thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập. Bởi vì chỉ có một lực lượng lao động khoa học đa dạng và bao trùm, với nền tảng, quan điểm và kinh nghiệm phong phú, mới có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và đổi mới. Đăng ký xem phim miễn phí tại: www.goethe.de/ins/vn/vi/kul/fim/sff/sff22/af22.html. Ngôn ngữ: Các phim đều có phụ đề Tiếng Việt Thông tin chi tiết: www.goethe.de/ins/vn/vi/kul/fim/sff.html Từ tháng 10 đến tháng...
quảng cáo

Thông tin từ ban tổ chức:

Bình đẳng về cơ hội là trạng thái công bằng, trong đó tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng, không bị cản trở bởi các rào cản, thành kiến hoặc sở thích. Ngay cả ngày nay, phụ nữ và dân tộc thiểu số vẫn chưa được đại diện trong khoa học. Lễ hội nhằm cung cấp không gian để nâng cao nhận thức về chủ đề và thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập. Bởi vì chỉ có một lực lượng lao động khoa học đa dạng và bao trùm, với nền tảng, quan điểm và kinh nghiệm phong phú, mới có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và đổi mới.

Đăng ký xem phim miễn phí tại: www.goethe.de/ins/vn/vi/kul/fim/sff/sff22/af22.html.

Ngôn ngữ: Các phim đều có phụ đề Tiếng Việt

Thông tin chi tiết: www.goethe.de/ins/vn/vi/kul/fim/sff.html

Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, Viện Goethe phối hợp với đối tác lâu năm là Công ty TNHH Giải pháp Giáo dục THD tổ chức liên hoan phim khoa học thường niên của Việt Nam. Liên hoan phim không chỉ chiếu phim dành cho học sinh trung học mà còn có nhiều hoạt động thử nghiệm khác nhau. Học sinh, giáo viên và các bên quan tâm đều được mời khám phá chủ đề năm nay "Cơ hội bình đẳng trong khoa học".

Viện Goethe và Ban giám khảo LHP năm nay đã chọn ra 16 phim từ tổng số 174 phim dự thi quốc tế từ 41 quốc gia tham dự để dịch sang tiếng Việt cho LHP. Các thí nghiệm và hoạt động thực hành được phát triển bởi các chuyên gia từ các quốc gia này và do đó đảm bảo chất lượng giáo dục khoa học cao. Những người tham gia có thể nắm bắt các chủ đề về tính bền vững, công nghệ và bối cảnh xã hội của họ bằng mắt và tay của họ. Bằng cách này, ngay cả những tình tiết khó cũng được trình bày một cách dễ hiểu, đồng thời mang tính giải trí và nâng cao nhận thức khoa học của giới trẻ, bất kể tuổi tác và nguồn gốc của họ.

Theo dõi và cập nhật thêm thông tin chi tiết tại trang sự kiện