Lăng mộ của vị tướng 'khai quốc công thần' triều Nguyễn

Lăng mộ của vị tướng 'khai quốc công thần' triều Nguyễn Khu lăng mộ danh tướng Nguyễn Huỳnh Đức (1748 - 1819) có diện tích khoảng 1.300 m2, nằm ở phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An. Ông tên thật là Huỳnh Tường Đức, sau theo phò chúa Nguyễn Ánh lập nhiều công lớn nên được ban họ vua. Nhiều lần Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đánh thua, ông vẫn chạy theo cứu giá, một lòng trung quân. Có lần, ông bị quân Tây Sơn bắt. Nguyễn Huệ muốn giữ làm bề tôi vì mến tài đức, ông không chịu nên sau 3 năm nương náu lại trốn về với chúa Nguyễn. Khi Nguyễn Ánh lên ngôi, lấy hiệu vua Gia Long, Nguyễn Huỳnh Đức được phong Quận công, rồi làm Tổng trấn Bắc thành. Sáu năm sau, ông làm Tổng trấn Gia Định cùng cai quản toàn miền Nam. Ông được người đời gọi là "Hổ tướng", là...

Khu lăng mộ danh tướng Nguyễn Huỳnh Đức (1748 - 1819) có diện tích khoảng 1.300 m2, nằm ở phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An.

Ông tên thật là Huỳnh Tường Đức, sau theo phò chúa Nguyễn Ánh lập nhiều công lớn nên được ban họ vua. Nhiều lần Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đánh thua, ông vẫn chạy theo cứu giá, một lòng trung quân. Có lần, ông bị quân Tây Sơn bắt. Nguyễn Huệ muốn giữ làm bề tôi vì mến tài đức, ông không chịu nên sau 3 năm nương náu lại trốn về với chúa Nguyễn.

Khi Nguyễn Ánh lên ngôi, lấy hiệu vua Gia Long, Nguyễn Huỳnh Đức được phong Quận công, rồi làm Tổng trấn Bắc thành. Sáu năm sau, ông làm Tổng trấn Gia Định cùng cai quản toàn miền Nam. Ông được người đời gọi là "Hổ tướng", là một trong những bậc khai quốc công thần của triều Nguyễn.