Khởi Nghiệp Kinh Doanh - Hỏi đáp trực tiếp cùng Giáo Sư - Tiến Sĩ Đặng Thị Hoàng Yến

Khởi Nghiệp Kinh Doanh - Hỏi đáp trực tiếp cùng Giáo Sư - Tiến Sĩ Đặng Thị Hoàng Yến Có vô số ví dụ đầy cảm hứng về các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ do các doanh nhân trẻ khởi nghiệp và diễn giả sẽ chia sẻ một số hiểu biết sâu sắc từ hành trình của họ. * THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH 1. Thời gian: 09h00 Thứ 7 - Ngày 03/04/2021 (Thời lượng: Giảng 45 phút và cho phép mọi người đặt câu hỏi trả lời 45 phút) 2. Hình thức: Trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom Meeting 3. Đối tượng: Dành cho tất cả mọi người 4. Diễn giả: Giáo Sư - Tiến Sĩ Đặng Thị Hoàng Yến + Chủ tịch sáng lập Đại học Tân Tạo + Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Tân Tạo + Nguyên Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ + Thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ESCAP + Thành viên Hội...
quảng cáo

Có vô số ví dụ đầy cảm hứng về các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ do các doanh nhân trẻ khởi nghiệp và diễn giả sẽ chia sẻ một số hiểu biết sâu sắc từ hành trình của họ.

Khởi Nghiệp Kinh Doanh - Hỏi đáp trực tiếp cùng Giáo Sư - Tiến Sĩ Đặng Thị Hoàng Yến

* THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: 09h00 Thứ 7 - Ngày 03/04/2021

(Thời lượng: Giảng 45 phút và cho phép mọi người đặt câu hỏi trả lời 45 phút)

2. Hình thức: Trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom Meeting

3. Đối tượng: Dành cho tất cả mọi người

4. Diễn giả: Giáo Sư - Tiến Sĩ Đặng Thị Hoàng Yến

+ Chủ tịch sáng lập Đại học Tân Tạo

+ Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Tân Tạo

+ Nguyên Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ

+ Thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ESCAP

+ Thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN nhiệm kỳ 2010 - 2020

+ Thành viên Hội đồng Chương trình Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Nam Á

+ Trước đây, GS-TS Đặng Thị Hoàng Yến đã làm việc cho Chính phủ Việt Nam 13 năm, trước khi thành lập công ty riêng đầu tiên vào năm 1993

+ GS-TS Đặng Thị Hoàng Yến là một chuyên gia hàng đầu Việt Nam rất thành công tại Việt Nam và Hoa Kỳ với nền tảng đa dạng trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển công nghiệp, bất động sản, giáo dục và hoạt động từ thiện. Những đặc điểm tính cách đáng chú ý của cô bao gồm mức độ thông minh cao, tầm nhìn, sự sáng suốt, nhạy bén về tài chính và xã hội, lòng vị tha và sự quan tâm đào tạo thế hệ tương lai cho xã hội.

5. Cách thức tham gia:

Đăng ký tại link: http://lecturer.ttu.edu.vn/