Khóa Lễ Cầu Quốc Thái Dân An - Quy Y Tam Bảo

Khóa Lễ Cầu Quốc Thái Dân An - Quy Y Tam Bảo Theo quan niệm của nhà Phật, ý nghĩa của việc tổ chức lễ cầu an đầu năm không nằm ngoài mục đích để mình và gia quyến thành tâm sám hối, tiêu trừ nghiệp chướng, bỏ ác làm lành và thực hiện những thiện sự như phóng sanh, bố thí, cúng dường…; và phát nguyện hồi hướng công đức của những thiện sự, Phật sự đó để cho bản thân và gia đình tai qua nạn khỏi, tai ác tiêu trừ, giảm tội, tăng phúc, thân tâm được an lạc. Xét rộng hơn đối với dân tộc, đại lễ cầu an mang ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, người người được sống trong cảnh yên ổn.  Hiểu được tâm tư nguyện vọng của những người con Phật hướng tâm về gia đình người thân có 1 năm mới an vui, thân tâm được an lạc và quốc gia...
quảng cáo

Theo quan niệm của nhà Phật, ý nghĩa của việc tổ chức lễ cầu an đầu năm không nằm ngoài mục đích để mình và gia quyến thành tâm sám hối, tiêu trừ nghiệp chướng, bỏ ác làm lành và thực hiện những thiện sự như phóng sanh, bố thí, cúng dường…; và phát nguyện hồi hướng công đức của những thiện sự, Phật sự đó để cho bản thân và gia đình tai qua nạn khỏi, tai ác tiêu trừ, giảm tội, tăng phúc, thân tâm được an lạc. Xét rộng hơn đối với dân tộc, đại lễ cầu an mang ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, người người được sống trong cảnh yên ổn. 

Hiểu được tâm tư nguyện vọng của những người con Phật hướng tâm về gia đình người thân có 1 năm mới an vui, thân tâm được an lạc và quốc gia được thanh bình no ấm. Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc long trọng tổ chức: "Khoá Lễ Cầu Quốc Thái Dân An". Ngoài ra để những người con Phật đang khát ngưỡng được trở về nương tựa và hành theo giới hạnh của những Bồ Tát tại gia. Thiền viện tổ chức lễ Quy Y Tam Bảo:

+ "Quy y Phật ⁃ Quy y Pháp ⁃ Quy y Tăng": Để những người con Phật được trở về nương tựa 3 ngôi quý báu nhất trần gian.  Đó là nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Chúng ta Quy Y Phật là trở về nương tựa với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để mong Ngài giải trừ khổ đau cho mình. Chúng ta quy y Pháp là chúng ta trở về nương tựa lời dạy của Đức Phật, đó là những phương tiện giải khổ và là vị thuốc cam lồ để tiêu trừ nghiệp chướng. Chúng ta quy y Tăng vì Tăng thay mặt Phật và Pháp để truyền trao phương pháp cứu khổ ban vui. 

Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc xin thông tri cùng đại chúng chương trình của khoá lễ!

Khóa Lễ Cầu Quốc Thái Dân An - Quy Y Tam Bảo

1. Thời gian: 07h30 - 16h00 Thứ bảy, ngày 08/02/2020 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Canh Tý)

2. Địa điểm: Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc

(Phố Xuân Đỗ, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, TP. Hà Nội)

3. Lịch trình chi tiết:

+ Buổi sáng:

07h30: Phật tử vân tập.

08h00: Cung Nghinh Chư Tôn Thiền Đức.

08h15: Chương trình Khoá Lễ Cầu Quốc Thái Dân An.

(Cử ba hồi chuông trống bát nhã cung đón Đại lễ)

+ Buổi chiều:

13h30: Thức chúng.

14h00: Lễ Quy Y Tam Bảo

4. Cách thức tham dự:

Quý Phật tử phát tâm Quy y Tam Bảo ghi danh và đăng ký theo mẫu dưới đây: https://forms.gle/7cTkuoECmULLYiJL6

______________

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Fanpage: https://www.facebook.com/tvsungphuc.net/

Website: http://tvsungphuc.net/

SDT: 024 3875 1302