Khóa Học Tiếng Hàn Chính Quy Tại Trung Trung Tâm Sejong - Trung Tâm Văn Hóa Hàn Quốc 2022

Khóa Học Tiếng Hàn Chính Quy Tại Trung Trung Tâm Sejong - Trung Tâm Văn Hóa Hàn Quốc 2022 Thông tin từ ban tổ chức: Trung tâm Sejong - Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc xin hướng dẫn đăng ký Khóa học tiếng Hàn chính quy kỳ 1 năm 2022, cụ thể như sau: 1) Thời gian và địa điểm diễn ra khóa học:  Thời gian: Lớp chính quy từ 19/3 ~ 1/7/2022 (kéo dài 15 tuần, 60h, 16 lớp) - Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (49 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) Trong thời gian diễn ra khóa học, các lớp có thể được tổ chức online và offline tùy theo tình hình thực tế (Học viên cần đảm bảo có thể học được cả online và offline) 2) Cơ cấu khóa học: -  Thời gian học mỗi lớp chính quy: 1~2 buổi/tuần, 15 tuần, tổng  60 tiếng -  Các lớp Sejong 1-1, Sejong 1-2: cùng cấp độ, chỉ khác thời gian học Các lớp học có...
quảng cáo

Thông tin từ ban tổ chức:

Trung tâm Sejong - Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc xin hướng dẫn đăng ký Khóa học tiếng Hàn chính quy kỳ 1 năm 2022, cụ thể như sau:

1) Thời gian và địa điểm diễn ra khóa học: 

Thời gian: Lớp chính quy từ 19/3 ~ 1/7/2022 (kéo dài 15 tuần, 60h, 16 lớp)

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (49 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trong thời gian diễn ra khóa học, các lớp có thể được tổ chức online và offline tùy theo tình hình thực tế (Học viên cần đảm bảo có thể học được cả online và offline)

2) Cơ cấu khóa học:

-  Thời gian học mỗi lớp chính quy: 1~2 buổi/tuần, 15 tuần, tổng  60 tiếng

-  Các lớp Sejong 1-1, Sejong 1-2: cùng cấp độ, chỉ khác thời gian học

Các lớp học có thể được học trực tiếp tùy theo tình hình dịch bệnh COVID-19. Học viên cần đảm bảo có thể theo học được theo cả hình thức online và offline khi đăng ký

Thời gian học: 19/3 ~ 1/7/2022

Thời gian tuyển sinh: từ ngày 22/2 theo từng đối tượng (tham khảo mục 6 link phía dưới)

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (49 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

- Trình độ: tiếng Hàn cơ bản từ sơ cấp ~ trung cấp

- Học phí: miễn phí

- Thông tin chi tiết vui lòng xem: Tại Đây