Khóa học Thiền miễn Phí tại Hà Nội

Khóa học Thiền miễn Phí tại Hà Nội * THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC 1. Thời gian: 12 buổi, Chủ nhật hàng tuần, từ ngày 17/03 - 02/06/2019 2. Địa điểm: The Vuon Luxury Garden Office - D2 Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 3. Các Thầy hướng dẫn: + PGS Tiến Sĩ Triệu Thế Việt - Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Văn Hóa Việt Nam + Thầy Trần Văn Dũng - Khu Rừng Sừng Bò - Batchanhdao.vn + Thầy Tuấn Lê - Chuyên gia Khí Công + Thầy Tuấn Hà - Nhà nghiên cứu Thiền và Triết học Quốc Tế + CLB PADMA Yoga 4. Nội dung khóa học: Buổi 1 : + 15h Chiều chủ nhật - 18h chiều chủ nhật : Khái niệm cơ bản về Thiền và Chánh niệm, các trường phái thiền + Từ 18h-21h30 (Tùy chọn): Thực hành Thiền và Khí Công hỗ trợ , Yoga Thực hành + Ăn...
quảng cáo

* THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC

1. Thời gian: 12 buổi, Chủ nhật hàng tuần, từ ngày 17/03 - 02/06/2019

2. Địa điểm: The Vuon Luxury Garden Office - D2 Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

3. Các Thầy hướng dẫn:

+ PGS Tiến Sĩ Triệu Thế Việt - Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Văn Hóa Việt Nam

+ Thầy Trần Văn Dũng - Khu Rừng Sừng Bò - Batchanhdao.vn

+ Thầy Tuấn Lê - Chuyên gia Khí Công

+ Thầy Tuấn Hà - Nhà nghiên cứu Thiền và Triết học Quốc Tế

+ CLB PADMA Yoga

Khóa học Thiền miễn Phí tại Hà Nội

4. Nội dung khóa học:

Buổi 1 :

+ 15h Chiều chủ nhật - 18h chiều chủ nhật : Khái niệm cơ bản về Thiền và Chánh niệm, các trường phái thiền

+ Từ 18h-21h30 (Tùy chọn): Thực hành Thiền và Khí Công hỗ trợ , Yoga Thực hành

+ Ăn Chay Chánh niệm

Buổi 2 :

+ 15h Chiều chủ nhật - 18h chiều chủ nhật : Lý thuyết và nghiên cứu về Tứ Diệu Đế, Tam Pháp Ấn. Về Hạnh phúc, Khổ đau, Thành công.

+ Từ 18h-21h30 (Tùy chọn) : Thực hành Thiền và Khí Công hỗ trợ , Yoga Thực hành

+ Ăn chay Chánh niệm

Buổi 3 :

+ 15h Chiều chủ nhật - 18h chiều chủ nhật : Lý thuyết về Thiền Chánh tông (Tầm Tứ, Định, Quán...) các khái niệm cơ bản về Ngũ uẩn, Lục thức, 12 nhân duyên...

+ Từ 18h-21h30 (Tùy chọn) : Thực hành Thiền và Khí Công hỗ trợ , Yoga Thực hành

+ Ăn chay Chánh niệm

Buổi 4 :

+ 15h Chiều chủ nhật - 18h chiều chủ nhật : Tìm hiểu về Bát Chánh Đạo Hiệp Thế và Siêu Thế, Lộ trình Bát Tà Đạo và Chánh Đạo

+ Từ 18h-21h30 (Tùy chọn) : Thực hành Thiền và Khí Công hỗ trợ , Yoga Thực hành

+ Ăn chay Chánh niệm

Buổi 5 :

+ 15h Chiều chủ nhật - 18h chiều chủ nhật : Tìm hiểu về Lý thuyết Bát Chánh Đạo Hiệp Thế và Siêu Thế, Lộ trình Bát Tà Đạo và Chánh Đạo - Phần 2

+ Từ 18h-21h30 (Tùy chọn) : Thực hành Thiền và Khí Công hỗ trợ

+ Ăn Chay Chánh Niệm

Buổi 6 :

+ 15h Chiều chủ nhật - 18h chiều chủ nhật : 37 Phẩm trợ Đạo , Tứ thiền Định

+ Từ 18h-21h30 (Tùy chọn) : Thực hành Thiền và Khí Công hỗ trợ , Yoga Thực hành

+ Ăn Chay Chánh Niệm

Buổi 7 :

+ 15h Chiều chủ nhật - 18h chiều chủ nhật : 37 Phẩm trợ Đạo , Tứ Thánh quả

+ Từ 18h-21h30 (Tùy chọn) : Thực hành Thiền và Khí Công hỗ trợ , Yoga Thực hành

+ Ăn Chay Chánh Niệm

Buổi 8 :

+ 15h Chiều chủ nhật - 18h chiều chủ nhật : 37 Phẩm trợ Đạo

+ Từ 18h-21h30 (Tùy chọn) : Thực hành Thiền và Khí Công hỗ trợ , Yoga Thực hành

+ Ăn Chay Chánh niệm

Buổi 9 :

+ 15h Chiều chủ nhật - 18h chiều chủ nhật : Chánh niệm và Tứ Niệm Xứ

+ Từ 18h-21h30 (Tùy chọn) : Thực hành Thiền và Khí Công hỗ trợ , Yoga Thực hành

+ Ăn Chay chánh niệm

Buổi 10 :

+ 15h Chiều chủ nhật - 18h chiều chủ nhật : Chánh niệm và Tứ Niệm Xứ

+ Từ 18h-21h30 (Tùy chọn) : Thực hành Thiền và Khí Công hỗ trợ , Yoga Thực hành

+ Ăn chay chánh niệm

Buổi 11 :

+ 15h Chiều chủ nhật - 18h chiều chủ nhật : Chánh niệm và Tứ Niệm Xứ

+ Từ 18h-21h30 (Tùy chọn) : Thực hành Thiền và Khí Công hỗ trợ , Yoga Thực hành

+ Ăn chay Chánh niệm

Buổi 12 :

+ 15h Chiều chủ nhật - 18h chiều chủ nhật : Làm bài tập Tốt nghiệp

+ Từ 18h-21h30 (Tùy chọn) : Tổng Kết liên hoan Khóa học

5. Cách thức tham dự: Miễn phí!

Tuy nhiên để nghiêm túc, khi đăng ký sẽ phải ký cam kết tham dự ít nhất 10/12 buổi học 3 tiếng/ tuần. Có thể bảo lưu hoặc học lại Khóa sau nếu không đủ thời gian

Trong khóa học sẽ có 3 buổi Thực hành thiền dã ngoại tại Thiền Viện, Chùa, Tịnh thực hoặc Resort các khóa 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm... Tùy theo chương trình và tùy điều kiện tham dự.

 

Link Đăng ký Miễn phí : http://bit.ly/hocthien