Khóa học - Nhận thức và kỹ năng đánh giá nội bộ ISO

Khóa học - Nhận thức và kỹ năng đánh giá nội bộ ISO ISO 45001 là tiêu chuẩn mới về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp nhằm giúp các tổ chức quản lý nguy cơ rủi ro về sức khoẻ & an toàn nghề nghiệp và cải thiện hiệu suất về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp. Các hoạt động của tổ chức có thể gây rủi ro về thương tích hoặc bệnh tật và có thể gây suy giảm nghiêm trọng sức khoẻ, các quy trình liên tục và các biện pháp phòng ngừa để thực hiện cam kết của tổ chức đối với an toàn và sức khoẻ của công nhân. Khóa học: "Nhận thức và kỹ năng đánh giá nội bộ ISO" được thiết kế để cung cấp các khái niệm mới về Hệ thống Quản lý Sức khoẻ và An toàn nghề nghiệp và phát triển các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001. * THÔNG TIN...
quảng cáo

ISO 45001 là tiêu chuẩn mới về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp nhằm giúp các tổ chức quản lý nguy cơ rủi ro về sức khoẻ & an toàn nghề nghiệp và cải thiện hiệu suất về sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp. Các hoạt động của tổ chức có thể gây rủi ro về thương tích hoặc bệnh tật và có thể gây suy giảm nghiêm trọng sức khoẻ, các quy trình liên tục và các biện pháp phòng ngừa để thực hiện cam kết của tổ chức đối với an toàn và sức khoẻ của công nhân.

Khóa học: "Nhận thức và kỹ năng đánh giá nội bộ ISO" được thiết kế để cung cấp các khái niệm mới về Hệ thống Quản lý Sức khoẻ và An toàn nghề nghiệp và phát triển các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001.

Khóa học - Nhận thức và kỹ năng đánh giá nội bộ ISO

* THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC

1. Thời gian: Ngày đào tạo 26 , 27 & 28 /02/2019

2. Địa điểm:  TÜV Rheinland Việt Nam, Phòng 805 - 806, Tòa nhà CentrePoint106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

3. Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

4. Chi phí: 5,950,000 đ/học viên

Mức ưu đãi: 5% ưu đãi khi đăng ký trước ngày 26/02/2019 hoặc 10% ưu đãi khi đăng ký nhóm 02 người trở lên

Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ Huy Phạm (Mr.)

Tel. +84 28 3842 0600 (Ext. 161) - HP. +84 938 025 552 - [email protected] / [email protected]