Khóa học Ikebana A1 miễn phí - Nghệ thuật cắm hoa truyền thống Nhật Bản

Khóa học Ikebana A1 miễn phí - Nghệ thuật cắm hoa truyền thống Nhật Bản Khóa học Ikebana A1 miễn phí - Nghệ thuật cắm hoa truyền thống Nhật Bản Trong khóa học này, bạn sẽ học những kiến thức cơ bản về Ikebana, các kỹ thuật cơ bản và các từ vựng liên quan. Ngoài ra còn có các trò chơi và trải nghiệm cắm hoa thực tế. Hãy thử một lần đắm mình vào thế giới Ikebana nhé! 1. Mục tiêu của khóa học: + Có thể hiểu những điều cơ bản về Kadoo và các từ vựng liên quan. + Có thể hiểu được quan điểm và các phương pháp cắm hoa cơ bản. + Có thể cắm hoa theo đúng quan điểm và các phương pháp cắm hoa cơ bản. 2. Thời gian học: 3 tháng kể từ khi khai giảng 3. Ngôn ngữ: Trình độ tiếng Nhật A1 (Ngôn ngữ giải thích: Tiếng Anh) 4. Yêu cầu hoàn thành: Điểm đạt: điểm 60% trở...
quảng cáo

Trong khóa học này, bạn sẽ học những kiến thức cơ bản về Ikebana, các kỹ thuật cơ bản và các từ vựng liên quan.

Ngoài ra còn có các trò chơi và trải nghiệm cắm hoa thực tế.

Hãy thử một lần đắm mình vào thế giới Ikebana nhé!

Khóa học Ikebana A1 - Nghệ thuật cắm hoa truyền thống Nhật Bản

1. Mục tiêu của khóa học:

+ Có thể hiểu những điều cơ bản về Kadoo và các từ vựng liên quan.

+ Có thể hiểu được quan điểm và các phương pháp cắm hoa cơ bản.

+ Có thể cắm hoa theo đúng quan điểm và các phương pháp cắm hoa cơ bản.

2. Thời gian học: 3 tháng kể từ khi khai giảng

3. Ngôn ngữ: Trình độ tiếng Nhật A1 (Ngôn ngữ giải thích: Tiếng Anh)

4. Yêu cầu hoàn thành:

Điểm đạt: điểm 60% trở lên

Việc phân bổ điểm như sau.

+ Bước 1: Nghiên cứu 'Kiến thức cơ bản về Kadoo' 25%

+ Bước 2: Nghiên cứu 'Cách cắm hoa' 25%

+ Bước 3: Nghiên cứu & Nhiệm vụ Thực hành 'Thử Kadoo' 25%

+ Bước 4: Xem lại những gì bạn đã học được 25%

5. Cách thức tham dự:

Chi phí nhập học: Miễn phí

Mời bạn truy cập "JF Nihongo e-Learning Minato" để đăng ký tham gia khóa học này.

>> https://minato-jf.jp/CourseDetail/Index/KC21_KADS_A100_EN01