Khóa học Human Resource Management Reports - Quản trị Nhân sự bằng dữ liệu

Khóa học Human Resource Management Reports - Quản trị Nhân sự bằng dữ liệu Bên cạnh đó Quản trị nhân sự bằng dữ liệu có thể giúp chúng ta cải thiện quy trình vận hành ngày càng hiệu quả hơn và tạo động lực to lớn cho nguồn nhân lực tại doanh nghiệp đẩy mạnh hiệu quả làm việc của nhân viên. Tuy nhiên, ngành nhân lực và con người làm HR hiện tại của chúng ta thường chỉ tập trung chủ yếu bởi những "thành tố mềm" trong quản trị để thu hút, dùng, giữ và phát triển nguồn nhân lực. Nhưng do thực tế những lợi ích to lớn nên làn sóng sử dụng dữ liệu cùng các công cụ phân tích đang dần chiếm lĩnh. Bạn - đang là HRers - có lộ trình định hướng phát triển nghề NHÂN SỰ. Bạn - đam mê quản trị dữ liệu trong quản trị nguồn nhân lực. Bạn không thể không chuyển đổi...
quảng cáo

Bên cạnh đó Quản trị nhân sự bằng dữ liệu có thể giúp chúng ta cải thiện quy trình vận hành ngày càng hiệu quả hơn và tạo động lực to lớn cho nguồn nhân lực tại doanh nghiệp đẩy mạnh hiệu quả làm việc của nhân viên.

Tuy nhiên, ngành nhân lực và con người làm HR hiện tại của chúng ta thường chỉ tập trung chủ yếu bởi những "thành tố mềm" trong quản trị để thu hút, dùng, giữ và phát triển nguồn nhân lực. Nhưng do thực tế những lợi ích to lớn nên làn sóng sử dụng dữ liệu cùng các công cụ phân tích đang dần chiếm lĩnh.

Khóa học Human Resource Management Reports - Quản trị Nhân sự bằng dữ liệu

Bạn - đang là HRers - có lộ trình định hướng phát triển nghề NHÂN SỰ.

Bạn - đam mê quản trị dữ liệu trong quản trị nguồn nhân lực.

Bạn không thể không chuyển đổi để đổi mới bản thân, khiến bạn TỎA SÁNG cho CV và lộ trình phát triển của nghề HR.

+ Kỹ thuật để thành lập Tư duy Hệ thống để nhìn nhận được Vấn đề tồn tại nhằm đề xuất Giải pháp hiệu quả.

+ Kỹ thuật 05 bước viết "câu chuyện" bằng dữ liệu.

+ Kỹ thuật lựa chọn lượng báo cáo cần thiết - Thực hành và Ứng dụng Báo cáo Quản trị Nguồn Nhân lực điển hình.

+ Kỹ thuật phân tích và dự báo từ Số liệu để đánh giá sức khỏe Nguồn Nhân lực nhằm dự báo rủi ro và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển và kinh doanh của Doanh nghiệp.

Chi tiết thì quan tâm tôi gửi cho bạn nha!

** Khai giảng: Ngày 19/04/2022 

** Thời gian: 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7 

------ Giảm 10% trước 01/04/2022 hoặc khi ĐK 02 học viên.

Liên hệ - inbox ngay:

+ Hotline: 0976.303.879

+ Email: [email protected]

+ Địa chỉ: Tầng 2, 28/1 đường Bàu cát 8 phường 11, quận Tân bình, TPHCM.