Khai mạc triển lãm : Tái tạo sức hút thế giới | Vernissage : Réenchanter le monde

Khai mạc triển lãm : Tái tạo sức hút thế giới | Vernissage : Réenchanter le monde Thông tin từ ban tổ chức: Khai mạc | Vernissage : 25.04 – 19h00 Mở cửa | Ouverture : 26.04 – 27.05 Đại học Kiến trúc | Université d’Architecture – 196 Pasteur, P.6, Q.3 Vào cửa tự do | Entrée libre Tái tạo sức hút thế giới” giới thiệu một kiến trúc chuyển động, phức tạp và đa dạng. Triển lãm nói lên suy ngẫm mang tính đạo đức và thẩm mỹ của một nghệ thuật sống dựa trên sự trao đổi, cởi mở với những kiến thức mới, cam kết và phát triển bền vững. Đâu là sứ mệnh của kiến trúc sư trong thời đại có những chuyển dịch lớn về dân số, sinh thái, đô thị và năng lượng? Với hơn 200 dự án và các phòng thí nghiệm, các bạn sẽ khám phá những ý tưởng đầy sáng tạo nhằm mục đích tái tạo điều kiện...
quảng cáo

Thông tin từ ban tổ chức:

Khai mạc | Vernissage : 25.04 – 19h00

Mở cửa | Ouverture : 26.04 – 27.05

Đại học Kiến trúc | Université d’Architecture – 196 Pasteur, P.6, Q.3

Vào cửa tự do | Entrée libre

Tái tạo sức hút thế giới” giới thiệu một kiến trúc chuyển động, phức tạp và đa dạng. Triển lãm nói lên suy ngẫm mang tính đạo đức và thẩm mỹ của một nghệ thuật sống dựa trên sự trao đổi, cởi mở với những kiến thức mới, cam kết và phát triển bền vững.

Đâu là sứ mệnh của kiến trúc sư trong thời đại có những chuyển dịch lớn về dân số, sinh thái, đô thị và năng lượng? Với hơn 200 dự án và các phòng thí nghiệm, các bạn sẽ khám phá những ý tưởng đầy sáng tạo nhằm mục đích tái tạo điều kiện sống của con người bằng cách tích hợp các quá trình chuyển đổi cần thiết cho thế giới của chúng ta. Nâng cao nhận thức của người dân và các chuyên gia - kiến trúc sư, nhà cảnh quan học, nhà nông học - đang trở thành một mục tiêu của phát triển bền vững: hãy cùng nhau tái tạo sức hút cho thế giới.

Một triển lãm được thiết kế và sản xuất bởi Cơ quan kiến trúc và di sản Paris.