Kết quả Tổng tuyển cử Nữ idol J-Pop có khuôn mặt đẹp nhất 2019

Kết quả Tổng tuyển cử Nữ idol J-Pop có khuôn mặt đẹp nhất 2019 Top 20 gương mặt có nhiều phiếu bầu nhất đã được chính thức tiết lộ. Trong đó ngôi vị quán quân năm nay tiếp tục thuộc về thành viên của nhóm Nogizaka46 - Shiraishi Mai. Vị trí thứ hai cũng lại là một thành viên khác của Nogizaka46 - Sasaki Kotoko. Vị trí thứ ba thuộc về nữ thần tượng Sugai Yuka - thành viên của nhóm Keyakizaka46.... Danh sách 20 gương mặt được vinh danh tại tổng tuyển cử lần này bao gồm: Top 1 - Shiraishi Mai (Nogizaka46): 4811 phiếu Top 2 - Sasaki Kotoko (Nogizaka46): 3302 phiếu Top 3 - Sugai Yuka (Keyakizaka46): 2797 phiếu Top 4 - Suzuki Ayane (Nogizaka46): 2042 phiếu Top 5 - Hori Miona (Nogizaka46): 1845 phiếu Top 6 - Ota Yuri (NMB48): 1821 phiếu Top 7 - Kato Shiho (Hinatazaka46): 1666 phiếu Top 8 - Saito Asuka (Nogizaka46): 1355 phiếu Top 9 - Matsui Jurina (SKE48):...
quảng cáo

Top 20 gương mặt có nhiều phiếu bầu nhất đã được chính thức tiết lộ. Trong đó ngôi vị quán quân năm nay tiếp tục thuộc về thành viên của nhóm Nogizaka46 - Shiraishi Mai. Vị trí thứ hai cũng lại là một thành viên khác của Nogizaka46 - Sasaki Kotoko. Vị trí thứ ba thuộc về nữ thần tượng Sugai Yuka - thành viên của nhóm Keyakizaka46.... Danh sách 20 gương mặt được vinh danh tại tổng tuyển cử lần này bao gồm:

Top 1 - Shiraishi Mai (Nogizaka46): 4811 phiếu

Kết quả Tổng tuyển cử Nữ idol J-Pop có khuôn mặt đẹp nhất 2019

Top 2 - Sasaki Kotoko (Nogizaka46): 3302 phiếu

Kết quả Tổng tuyển cử Nữ idol J-Pop có khuôn mặt đẹp nhất 2019

Top 3 - Sugai Yuka (Keyakizaka46): 2797 phiếu

Kết quả Tổng tuyển cử Nữ idol J-Pop có khuôn mặt đẹp nhất 2019

Top 4 - Suzuki Ayane (Nogizaka46): 2042 phiếu

Kết quả Tổng tuyển cử Nữ idol J-Pop có khuôn mặt đẹp nhất 2019

Top 5 - Hori Miona (Nogizaka46): 1845 phiếu

Kết quả Tổng tuyển cử Nữ idol J-Pop có khuôn mặt đẹp nhất 2019

Top 6 - Ota Yuri (NMB48): 1821 phiếu

Kết quả Tổng tuyển cử Nữ idol J-Pop có khuôn mặt đẹp nhất 2019

Top 7 - Kato Shiho (Hinatazaka46): 1666 phiếu

Kết quả Tổng tuyển cử Nữ idol J-Pop có khuôn mặt đẹp nhất 2019

Top 8 - Saito Asuka (Nogizaka46): 1355 phiếu

Kết quả Tổng tuyển cử Nữ idol J-Pop có khuôn mặt đẹp nhất 2019

Top 9 - Matsui Jurina (SKE48): 1197 phiếu

Kết quả Tổng tuyển cử Nữ idol J-Pop có khuôn mặt đẹp nhất 2019

Top 10 - Hirate Yurina (Keyakizaka46): 1068 phiếu

Kết quả Tổng tuyển cử Nữ idol J-Pop có khuôn mặt đẹp nhất 2019

Top 11 - Hoshino Minami (Nogizaka46): 1054 phiếu

Top 12 - Kosaka Nao (Hinatazaka46): 931 phiếu

Top 13 - Yoda Yuki (Nogizaka46): 901 phiếu

Top 14 - Suzumoto Miyu (Keyakizaka46): 750 phiếu

Top 15 - Watanabe Rika (Keyakizaka46): 663 phiếu

Top 16 - Terada Ranze (Nogizaka46): 607 phiếu

Top 17 - Ikuta Erika (Nogizaka46): 604 phiếu

Top 18 - Watanabe Risa (Keyakizaka46): 597 phiếu

Top 19 - Matsumura Sayuri (Nogizaka46): 561 phiếu

Top 20 - Nagahama Neru (Keyakizaka46): 486 phiếu