Kết quả Giải thưởng phim truyền hình Nhật Bản mùa hè 2022 của Nikkan Sports

Kết quả Giải thưởng phim truyền hình Nhật Bản mùa hè 2022 của Nikkan Sports Top 5 của từng hạng mục sẽ được đề cử vào vòng cuối cùng của năm, dự định được tổ chức vào tháng 3 năm sau. TÁC PHẨM XUẤT SẮC  1. Shin Shinchou Kouki ~ Classmate wa Sengoku Bujou: 1482 phiếu 2. Hatsukoi no akuma: 1000 phiếu 3. Roppongi Class: 766 phiếu 4. Kamakura dono no 13-nin: 313 phiếu 5. Love dissonance: 243 phiếu NAM CHÍNH XUẤT SẮC  1. Nagase Ren (Shin Shinchou Kouki ~ Classmate wa Sengoku Bujou): 1485 phiếu 2. Kento Hayashi (Hatsukoi no akuma): 991 phiếu 3. Takeuchi Ryoma (Roppongi Class): 670 phiếu 4. Oguri Shun (Kamakura dono no 13-nin): 308 phiếu 5. Daiki Shigeoka (Yukionna To Kani Wo Ku): 233 phiếu NỮ CHÍNH XUẤT SẮC  1. Arimura Kasumi (Ishiko and Haneo) : 1014 phiếu 2. Haru (Mahou no Rinobe): 617 phiếu 3. Sugisaki Hana (Purizumu): 562 phiếu 4. Yuina Kuroshima (Chimudondon): 412 phiếu 5. Nagano Mei...
quảng cáo

Top 5 của từng hạng mục sẽ được đề cử vào vòng cuối cùng của năm, dự định được tổ chức vào tháng 3 năm sau.

TÁC PHẨM XUẤT SẮC 

1. Shin Shinchou Kouki ~ Classmate wa Sengoku Bujou: 1482 phiếu

Kết quả Giải thưởng phim truyền hình Nhật Bản mùa hè 2022 của Nikkan Sports

2. Hatsukoi no akuma: 1000 phiếu

Kết quả Giải thưởng phim truyền hình Nhật Bản mùa hè 2022 của Nikkan Sports

3. Roppongi Class: 766 phiếu

Kết quả Giải thưởng phim truyền hình Nhật Bản mùa hè 2022 của Nikkan Sports

4. Kamakura dono no 13-nin: 313 phiếu

Kết quả Giải thưởng phim truyền hình Nhật Bản mùa hè 2022 của Nikkan Sports

5. Love dissonance: 243 phiếu

Kết quả Giải thưởng phim truyền hình Nhật Bản mùa hè 2022 của Nikkan Sports

NAM CHÍNH XUẤT SẮC 

1. Nagase Ren (Shin Shinchou Kouki ~ Classmate wa Sengoku Bujou): 1485 phiếu

2. Kento Hayashi (Hatsukoi no akuma): 991 phiếu

3. Takeuchi Ryoma (Roppongi Class): 670 phiếu

4. Oguri Shun (Kamakura dono no 13-nin): 308 phiếu

5. Daiki Shigeoka (Yukionna To Kani Wo Ku): 233 phiếu

NỮ CHÍNH XUẤT SẮC 

1. Arimura Kasumi (Ishiko and Haneo) : 1014 phiếu

2. Haru (Mahou no Rinobe): 617 phiếu

3. Sugisaki Hana (Purizumu): 562 phiếu

4. Yuina Kuroshima (Chimudondon): 412 phiếu

5. Nagano Mei (Yunion ni notte): 394 phiếu

NAM PHỤ XUẤT SẮC 

1. Tasuku Emoto (Hatsukoi no akuma): 547 phiếu

2. Taichi Saotome (Roppongi Class): 502 phiếu

3. Gaku Hamada (Shin Shinchou Kouki ~ Classmate wa Sengoku Bujou): 412 phiếu

4. Mitsushima Shinnosuke (Shin Shinchou Kouki ~ Classmate wa Sengoku Bujou): 310 phiếu

5. Yasuda Ken (Hatsukoi no akuma): 273 phiếu

NỮ PHỤ XUẤT SẮC 

1. Anna Yamada (Shin Shinchou Kouki ~ Classmate wa Sengoku Bujou): 1033 phiếu

2. Matsuoka Mayu (Hatsukoi no akuma): 904 phiếu

3. Hirate Yurina (Roppongi Class): 832 phiếu

4. Koike Eiko (Kamakura dono no 13-nin, Kyoso no bannin): 434 phiếu

5. Noriko Iriyama (Yukionna To Kani Wo Ku): 173 phiếu

Cre: Nikkansports

Dịch: Japanese Netizenbuzz V-Trans