Kết quả bảng khảo sát danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ Kpop tháng 6-2022 tại Hàn Quốc

Kết quả bảng khảo sát danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ Kpop tháng 6-2022 tại Hàn Quốc

Top 50 của bảng khảo sát như sau:

1. BLACKPINK: 3.335.959 điểm (tăng 4,72% so với tháng trước)

+ Đường link xếp hạng cao: “tham gia”, “làm người mẫu”, “đóng góp”.

+ Từ khoá xếp hạng cao: “Nữ hoàng Anh”, “Instagram”, “bổ nhiệm”.

 Kết quả bảng khảo sát danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ Kpop tháng 6-2022 tại Hàn Quốc

2. (G)I-DLE: 3.319.347 điểm (giảm 6,93% so với tháng trước)

Kết quả bảng khảo sát danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ Kpop tháng 6-2022 tại Hàn Quốc

3. IVE: 3.216.154 điểm (giảm 17,47% so với tháng trước)

Kết quả bảng khảo sát danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ Kpop tháng 6-2022 tại Hàn Quốc

4. TWICE: 2.892.193 điểm (tăng 5,13% so với tháng trước)

Kết quả bảng khảo sát danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ Kpop tháng 6-2022 tại Hàn Quốc

5. LOONA: 2.509.467 điểm (tăng 58.88% so với tháng trước)

Kết quả bảng khảo sát danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nữ Kpop tháng 6-2022 tại Hàn Quốc

6. Red Velvet

7. Oh My Girl

8. aespa

9. LE SSERAFIM

10. SNSD

11. WJSN

12. Apink

13. Brave Girls

14. MAMAMOO

15. fromis_9

16. Laboum

17. DIA

18. NMIXX

19. Weeekly

20. Kep1er

21. MOMOLAND

22. STAYC

23. Dreamcatcher

24. Girl’s Day

25. APRIL

26. ITZY

27. woo!ah!

28. CLC

29. Ladies’ Code

30. EXID

31. Cignature

32. Rocket Punch

33. Brown Eyed Girls

34. SECRET NUMBER

35. LIGHTSUM

36. Weki Meki

37. ALICE

38. Cherry Bullet

39. NATURE

40. Purple Kiss 

41. f(x)

42. Camilla

43. Tweety

44. ICHILLIN’

45. Black Swan

46. Bling Bling

47. HIGHKEY

48. Billlie

49. TRI.BE

50. MAJORS