HOT HOT 1000 độ: Bộ GD - ĐT chính thức công bố đề tham khảo của tất cả các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

HOT HOT 1000 độ: Bộ GD - ĐT chính thức công bố đề tham khảo của tất cả các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP THPT 2020! Vậy là Bộ GD - ĐT đã vừa công bố đề tham khảo của tất cả các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với các môn như sau: Toán: https://bit.ly/ToanTK2020  Ngữ Văn: https://bit.ly/VanTK2020 Vật lý: https://bit.ly/Vatly2020  Hóa học: https://bit.ly/Hoahoc2020 Sinh học: https://bit.ly/Sinhhoc2020  Địa lý: https://bit.ly/Dialy2020 Lịch sử: https://bit.ly/Lichsu2020 GDCD: https://bit.ly/GDCDTK2020 Tiếng Anh: https://bit.ly/AnhTK2020  Tiếng Pháp: https://bit.ly/PhapTK2020 Tiếng Đức: https://bit.ly/DucTK2020 Tiếng Trung: https://bit.ly/TQTK2020 Tiếng Nhật: https://bit.ly/NhatTK2020 Trong năm 2020, Thí sinh là học sinh THPT phải thi 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; Toán (90'), Ngoại ngữ (60'), KHTN và KHXH (50'/bài, tổng là 150') thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi Ngữ văn (120 phút) theo hình thức tự luận. Kỳ thi tổ chức trong 2 ngày...
quảng cáo

ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP THPT 2020!

Vậy là Bộ GD - ĐT đã vừa công bố đề tham khảo của tất cả các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với các môn như sau:

Toán: https://bit.ly/ToanTK2020 

Ngữ Văn: https://bit.ly/VanTK2020

Vật lý: https://bit.ly/Vatly2020 

Hóa học: https://bit.ly/Hoahoc2020

Sinh học: https://bit.ly/Sinhhoc2020 

Địa lý: https://bit.ly/Dialy2020

Lịch sử: https://bit.ly/Lichsu2020

GDCD: https://bit.ly/GDCDTK2020

Tiếng Anh: https://bit.ly/AnhTK2020 

Tiếng Pháp: https://bit.ly/PhapTK2020

Tiếng Đức: https://bit.ly/DucTK2020

Tiếng Trung: https://bit.ly/TQTK2020

Tiếng Nhật: https://bit.ly/NhatTK2020

Trong năm 2020, Thí sinh là học sinh THPT phải thi 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; Toán (90'), Ngoại ngữ (60'), KHTN và KHXH (50'/bài, tổng là 150') thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi Ngữ văn (120 phút) theo hình thức tự luận. Kỳ thi tổ chức trong 2 ngày với 4 buổi thi (mỗi buổi 1 bài thi). Làm thử ngay thôi các bạn ơiiii! 

Trước đó, Bộ GD-ĐT quyết định năm 2020 sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, mục tiêu chính là xét tốt nghiệp, là căn cứ đánh giá chất lượng dạy học ở bậc phổ thông và có thể để các trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả phục vụ việc tuyển sinh.