Homestay C么 T么 Th脿nh Nguy峄噒

Homestay C么 T么 Th脿nh Nguy峄噒

Homestay C么 T么 Th脿nh Nguy峄噒 – 峄 膽岷 C么 T么 l脿 m峄檛 膽峄媋 膽i峄僲 l瓢u tr煤 r岷 th铆ch h峄 khi du l峄媍h sinh th谩i, kh谩m ph谩 bi峄僴 膽岷.

Homestay C么 T么 Th脿nh Nguy峄噒

N岷眒 ngay b茫i t岷痬 H峄搉g V脿n thu峄檆 khu v峄眂 c么ng vi锚n n瓢峄沜 Coto Park v峄沬 r岷 nhi峄乽 tr貌 ch啤i bi峄僴 vui nh峄檔.

T峄 c峄璦 s峄 ph貌ng ngh峄 du kh谩ch d峄玭g ch芒n s岷 tha h峄 膽瓢峄 ng岷痬 nh矛n nh峄痭g g峄 s贸ng l膬n t膬n tr锚n m岷穞 c谩t tr岷痭g s岷 d脿i, ng岷痬 b矛nh minh s谩ng s峄沵 v脿 ho脿ng h么n chi峄乽 t峄慽 r岷 l茫ng m岷.

Nh脿 g峄 Th脿nh Nguy峄噒聽l脿 膽峄媋 膽i峄僲 d峄玭g ch芒n l媒 t瓢峄焠g d脿nh cho du kh谩ch t峄沬 tham quan, kh谩m ph谩 膽岷 C么 T么.

Nh脿 g峄 Th脿nh Nguy峄噒聽v峄沬 膽峄檌 ng农 nh芒n vi锚n tr岷 trung, 膽瓢峄 膽脿o t岷 chuy锚n nghi峄噋, ch岷痗 ch岷痭 s岷 l脿m qu媒 kh谩ch h脿i l貌ng v峄 ch岷 l瓢峄g d峄媍h v峄 v脿 phong c谩ch ph峄 v峄 t岷璶 t矛nh chu 膽谩o.

  • 膼峄媋 ch峄:聽B茫i t岷痬 H峄搉g V脿n, 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh.
  • Gi谩:聽600.000VN膼 – 1.000.000 膽峄搉g/ph貌ng
  • 膼i峄噉 tho岷:聽01667000518

Xem th锚m c谩c Homestay t岷 c么 t么

H矛nh 岷h th峄眂 t岷 Homestay Th脿nh Nguy峄噒

GTOP Reviews

GTOP Reviews聽鈥 Homestay, Kh谩ch s岷, B岷 hi峄僲, T脿i ch铆nh, S峄 ki峄噉
Th么ng tin tour du l峄媍h & 膼谩nh gi谩 膽i峄僲 du l峄媍h h岷 d岷玭.
膼谩nh gi谩 nh脿 h脿ng, kh谩ch s岷, ph瓢啤ng ti峄噉 di chuy峄僴 t岷 膽i峄僲 膽岷縩
膼谩nh gi谩 c谩c g贸i combo ngh峄 d瓢峄g, gi峄沬 thi峄噓 c谩c d峄媍h v峄 t脿i ch铆nh, b岷 hi峄僲
膼谩nh gi谩 Homestay, kh谩ch s岷, 膼i峄僲 du l峄媍h, Tour du l峄媍h, 膼i峄僲 膽岷縩, ch芒n th峄眂 kh谩ch quan, uy t铆n
Chia s岷 kinh nghi峄噈 du l峄媍h, 膽i峄僲 膽岷縩, n啤i 膬n, ch啤i, ng峄 ngh峄 v脿 v膬n ho谩 膽峄媋 ph瓢啤ng
Ch芒n th峄眂 鈥 Kh谩ch quan
Website:聽https://gtop.vn | https://gtop.vn/tag/homestay-co-to |聽https://gtop.vn/homestay-co-to-thanh-nguyet/

Facebook:聽https://www.facebook.com/gtopvn

Youtube:聽https://www.youtube.com/channel/UCZiEkjygeOJWWy6yCKbaItA