Homestay C么 T么 Anh Ki峄噒

Homestay C么 T么 Anh Ki峄噒

Homestay C么 T么 Anh Ki峄噒 – v峄沬 h峄 th峄憂g ph貌ng g峄 s岷h 膽岷筽, 膽岷 膽峄 ti峄噉 nghi. C霉ng v峄沬 gi谩 c岷 ph岷 ch膬ng ch峄 b岷眓g 1/2 gi谩 ph貌ng c霉ng lo岷 tr锚n 膽峄媋 b脿n. H峄゛ h岷筺 cho cho du kh谩ch m峄檛 k矛 ngh峄 tho岷 m谩i v脿 l茫ng m岷g. Ch峄 nh脿 nhi峄噒 t矛nh, th芒n thi峄噉. Lu么n t岷 cho du kh谩ch c岷 gi谩c tho岷 m谩i nh瓢 峄 trong ch铆nh c膬n nh脿 c峄 m矛nh.N岷眒 gi峄痑 trung t芒m c谩c 膽i峄僲 tham quan. D峄 d脿ng di chuy峄僴 膽岷縩 c谩c 膽i峄僲 ch峄 trong v貌ng 3-10 ph煤t. G岷 c谩c d峄媍h v峄 ti峄噉 铆ch

L脿 m峄檛 trong nh峄痭g homestay d脿nh cho d芒n ph瓢峄, nh峄痭g kh谩ch du l峄媍h c贸 t煤i ti峄乶 khi锚m t峄憂.Tuy n啤i n脿y m峄沬 膽i v脿o ho岷 膽峄檔g nh瓢ng聽homestay Anh Ki峄噒聽膽茫 thu h煤t du kh谩ch b峄焛 v峄 tr铆 thu岷璶 ti峄噉 (c谩ch b茫i t岷痬 V脿n Ch岷, b茫i 膽谩 C岷 M峄, 脗u C岷g 3km), nhi峄乽 d峄媍h v峄 ti峄噉 铆ch xung quanh nh瓢 c峄璦 h脿ng t岷 h贸a, ch峄 th峄眂 ph岷﹎, nh脿 h脿ng鈥啤i 膽芒y c贸 khu v瓢峄漬 xanh m谩t, nhi峄乽 c芒y v脿 hoa, th铆ch h峄 v峄沬 nh峄痭g du kh谩ch y锚u thi锚n nhi锚n, y锚u th铆ch s峄 t末nh l岷穘g.

  • 膼峄媋 ch峄:聽H岷 Ti岷縩, 膼峄搉g Ti岷縩, C么 T么, Qu岷g Ninh
  • Gi谩:聽400.000 鈥 600.000 膽峄搉g/ph貌ng
  • 膼i峄噉 tho岷:聽0163.992.0806 – 0962. 323. 932

Review Homestay C么 T么 Anh Ki峄噒

D霉 ch峄 m峄沬 膽i v脿o ho岷 膽峄檔g nh瓢ng homestay C么 T么 Anh Ki峄噒 thu h煤t nhi峄乽 kh谩ch du l峄媍h聽nh峄 gi谩 r岷, ph貌ng s岷h s岷 v脿 d峄媍h v峄 t峄憈. Homestay s峄 h峄痷 nh峄痭g c膬n ph貌ng g峄 xinh x岷痭, kh么ng gian tho谩ng 膽茫ng mang l岷 s峄 tho岷 m谩i cho du kh谩ch.

Du kh谩ch xem th锚m nh峄痭g review chi ti岷縯 h啤n v峄沬 膽i峄僲 n峄昳 b岷璽 v脿 l瓢u 媒 c峄 homestay t岷 b岷g d瓢峄沬 膽芒y.

膼i峄僲 n峄昳 b岷璽膼i峄僲 l瓢u 媒
  • Homestay n岷眒 trong trung t芒m th峄 tr岷, xung quanh c贸 nhi峄乽 qu谩n 谩n, c峄璦 h脿ng t岷 h贸a v脿 ch峄. L峄 th岷 n脿y ph霉 h峄 v峄沬 du kh谩ch th铆ch 膽i du l峄媍h kh谩m ph谩 v脿 di chuy峄僴 nhi峄乽
  • Tuy 峄 khu trung t芒m nh瓢ng kh么ng gian y锚n t末nh, ri锚ng t瓢. Homestay c贸 s芒n v瓢峄漬 r峄檔g t岷 kh么ng gian xanh
  • Homestay c贸 d峄媍h v峄 gi岷穞 膽峄 mi峄卬 ph铆
  • M峄檛 s峄 ph貌ng 膽啤n v脿 膽么i c贸 di峄噉 t铆ch h啤i nh峄
  • Du kh谩ch n锚n 膽岷穞 ph貌ng t岷 homestay tr瓢峄沜 铆t nh岷 2 tu岷 v矛 峄 膽芒y th瓢峄漬g 膽么ng kh谩ch (nh岷 l脿 v脿o m霉a du l峄媍h)

Homestay Anh Ki峄噒 膽岷 c么 t么聽c贸 膽i峄僲 nh岷 l脿 khu v瓢峄漬 nh峄 xanh m谩t, tr峄搉g nhi峄乽 lo岷 c芒y v脿 hoa. 膼芒y l脿 kh么ng gian thi锚n nhi锚n y锚n t末nh 膽峄 du kh谩ch t岷璶 h瓢峄焠g nh峄痭g ph煤t gi芒y th瓢 gi茫n tuy峄噒 v峄漣.

Xem th锚m c谩c homestay 峄 c么 t么 gi谩 r岷

H矛nh 岷h th峄眂 t岷 t峄 Homestay C么 t么 Anh Ki峄噒

GTOP Reviews

GTOP Reviews聽鈥 Homestay, Kh谩ch s岷, B岷 hi峄僲, T脿i ch铆nh, S峄 ki峄噉
Th么ng tin tour du l峄媍h & 膼谩nh gi谩 膽i峄僲 du l峄媍h h岷 d岷玭.
膼谩nh gi谩 nh脿 h脿ng, kh谩ch s岷, ph瓢啤ng ti峄噉 di chuy峄僴 t岷 膽i峄僲 膽岷縩
膼谩nh gi谩 c谩c g贸i combo ngh峄 d瓢峄g, gi峄沬 thi峄噓 c谩c d峄媍h v峄 t脿i ch铆nh, b岷 hi峄僲
膼谩nh gi谩 Homestay, kh谩ch s岷, 膼i峄僲 du l峄媍h, Tour du l峄媍h, 膼i峄僲 膽岷縩, ch芒n th峄眂 kh谩ch quan, uy t铆n
Chia s岷 kinh nghi峄噈 du l峄媍h, 膽i峄僲 膽岷縩, n啤i 膬n, ch啤i, ng峄 ngh峄 v脿 v膬n ho谩 膽峄媋 ph瓢啤ng
Ch芒n th峄眂 鈥 Kh谩ch quan
Website:聽https://gtop.vn | https://gtop.vn/tag/homestay-co-to |聽https://gtop.vn/homestay-co-to-anh-kiet/