Hội thảo trực tuyến - SketchUp trong quy trình BIM 2D - 6D

Hội thảo trực tuyến - SketchUp trong quy trình BIM 2D - 6D * THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỘI THẢO 1. Thời gian: 10h00 Thứ sáu, ngày 22/10/2021 2. Hình thức: Trực tuyến 3. Cách thức tham dự: >> Đăng ký tại: https://attendee.gotowebinar.com/regi.../46217908367 4. Nội dung hội thảo: + Giới thiệu về BIM: BIM viết tắt là Building Information Modelling BIM là quá trình sử dụng mô hình thông tin áp dụng cho các giai đoạn từ thiết kế, thi công, vận hành của 1 công trình, tạo được 1 dữ liệu thống nhất + BIM 2D-6D: 2D: triển khai bản vẽ kỹ thuật từ mô hình 3D 3D: dựng mô hình 3D công trình để kết nối với các giai đoạn hoặc công tác diễn họa 4D: liên quan tới tiến độ, trình tự thi công công trình xây dựng 5D: Xuất các thông số cấu kiện qua đố dự toán chi phí 6D: Liên quan tới vận hành bảo trì...
quảng cáo

* THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỘI THẢO

1. Thời gian: 10h00 Thứ sáu, ngày 22/10/2021

2. Hình thức: Trực tuyến

3. Cách thức tham dự:

>> Đăng ký tại: https://attendee.gotowebinar.com/regi.../46217908367

Hội thảo trực tuyến - SketchUp trong quy trình BIM 2D - 6D

4. Nội dung hội thảo:

+ Giới thiệu về BIM:

BIM viết tắt là Building Information Modelling

BIM là quá trình sử dụng mô hình thông tin áp dụng cho các giai đoạn từ thiết kế, thi công, vận hành của 1 công trình, tạo được 1 dữ liệu thống nhất

+ BIM 2D-6D:

2D: triển khai bản vẽ kỹ thuật từ mô hình 3D

3D: dựng mô hình 3D công trình để kết nối với các giai đoạn hoặc công tác diễn họa

4D: liên quan tới tiến độ, trình tự thi công công trình xây dựng

5D: Xuất các thông số cấu kiện qua đố dự toán chi phí

6D: Liên quan tới vận hành bảo trì

+ SketchUp trong quy trình BIM 2D-6D

Áp dụng các công cụ tính năng của SketchUp và hệ sinh thái trong quy trình BIM

2D: sử dụng Layout

3D: sử dụng SketchUp Pro

4D: sử dụng Scenes, Animation, Section Plane, Styles

5D: sử dụng General Report, Advanced Attributes

6D: sử dụng Dynamic Components

5. Đơn vị tổ chức:

Công Ty TNHH Konia - Nhà Phân Phối Ủy Quyền của Trimble SketchUp tại Việt Nam và SketchUp

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ: Mr. Quang Anh - [email protected] hoặc Mr. Vu - [email protected]