Hội thảo Quốc gia về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn ( Vietnam Agriculture Syposium 2018)

quảng cáo

Hội thảo chuyên để 2 về ““Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn” .

Thời gian: 8:00 – 8:30, ngày 27/11/2018 (Thứ Ba)

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ  QUYẾT TW7 KHÓA X

VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

Thời gian: 8:30 – 12:00, ngày 27/11/2018 (Thứ Ba)

Địa điểmPhòng Hội nghị, Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Chủ trì: Thủ tướng Chính phủ; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ  1

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

vì một Việt Nam thịnh vượng

(Chuyên đề 1 tổ chức song song với Chuyên đề 2,3)

Thời gian: 13:30 – 17:30, ngày 26/11/2018

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

Thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ

trong công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

(Diễn ra song song với chuyên đề 1,3)

Thời gian: 13:30 – 17:30, ngày 26/11/2018

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3

Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hoá nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

(Diễn ra song song với chuyên đề 1,2)

Thời gian: 13:30 – 17:30, ngày 26/11/2018

Update thông tin tại trang sự kiện