Hội thảo Nghệ thuật quản lý con người

Hội thảo Nghệ thuật quản lý con người 1. Thời gian: 08h30 - 16h30 Ngày 13/03 & 14/03/2020 2. Địa điểm: Đào tạo nhân sự - Kosaido Vietnam, Nguyễn Khuyến, Hà Nội 3. Phí tham dự: 4,600,000VND/2 ngày (Chi phí đã bao gồm ăn trưa, teabreak và toàn bộ tài liệu dụng cụ dùng trong khóa học!) Inbox BTC để đăng kí giữ chỗ! Link fanpage: https://www.facebook.com/daotaonhansu1/ 4. Nội dung hội thảo: NGÀY 1: HỆ THỐNG NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM CỦA NHÂN VIÊN + Người quản lý với tư duy trách nhiệm đột phá Thấu hiểu cốt tủy của "Ý thức trách nhiệm cao"! Chuẩn bị "nguyên vật liệu" xây dựng hệ thống nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân viên. + Thực hành bộ công cụ nâng cao ý thứ trách nhiệm của nhân viên Thực hành công cụ "Tiếp cận vấn đề về trách nhiệm". Thực hành công cụ "Truyền cảm hứng cho nhân viên về trách nhiệm"....
quảng cáo

Hội thảo Nghệ thuật quản lý con người

1. Thời gian: 08h30 - 16h30 Ngày 13/03 & 14/03/2020

2. Địa điểm: Đào tạo nhân sự - Kosaido Vietnam, Nguyễn Khuyến, Hà Nội

3. Phí tham dự: 4,600,000VND/2 ngày

(Chi phí đã bao gồm ăn trưa, teabreak và toàn bộ tài liệu dụng cụ dùng trong khóa học!)

Inbox BTC để đăng kí giữ chỗ!

Link fanpage: https://www.facebook.com/daotaonhansu1/

4. Nội dung hội thảo:

NGÀY 1: HỆ THỐNG NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM CỦA NHÂN VIÊN

+ Người quản lý với tư duy trách nhiệm đột phá

Thấu hiểu cốt tủy của "Ý thức trách nhiệm cao"!

Chuẩn bị "nguyên vật liệu" xây dựng hệ thống nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân viên.

+ Thực hành bộ công cụ nâng cao ý thứ trách nhiệm của nhân viên

Thực hành công cụ "Tiếp cận vấn đề về trách nhiệm".

Thực hành công cụ "Truyền cảm hứng cho nhân viên về trách nhiệm".

Thực hành công cụ "Cam kết trách nhiệm" thật là đơn giản.

Thực hành công cụ "Thực thi trách nhiệm".

NGÀY 2: HỆ THỐNG "ĐỐI ĐẦU CHIẾN LƯỢC"

+ Người quản lý với tư duy đối đầu đột phá

Thấu hiểu cốt tủy của "tư duy đối đầu"!

Chuẩn bị "nguyên vật liệu" xây dựng hệ thống "đối đầu chiến lược" với nhân viên.

+ Thực hành bộ công cụ "Đối đầ chiến lược" nâng cao trách nhiệm tự giác của nhân viên

Thực hành công cụ "Đối đầu với nhân viên".

Thực hành công cụ "Truyền cảm hứng khi đối đầu".

Thực hành công cụ "Cam kết sau đối đầu".

Thực hành công cụ "Thực thi cam kết sau đối đầu".