Hội thảo khoa học quốc tế - Tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở châu Á

Hội thảo khoa học quốc tế - Tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở châu Á Hội thảo khoa học quốc tế - Tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở châu Á Hội thảo có sự góp mặt của nhiều học giả quốc tế đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như: Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Malaysia, Myanmar,... Hội thảo khoa học quốc tế: "Tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở châu Á" tập trung tìm hiểu về tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở khu vực châu Á dưới các góc độ chuyên ngành và liên ngành, hướng tới các nội dung cụ thể sau: + Các truyền thuyết về Quan Âm và nữ thần ở khu vực châu Á. + Lịch sử tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở khu vực châu Á. + Các di tích gắn với tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở châu...
quảng cáo

Hội thảo có sự góp mặt của nhiều học giả quốc tế đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như: Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Malaysia, Myanmar,...

Hội thảo khoa học quốc tế: "Tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở châu Á" tập trung tìm hiểu về tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở khu vực châu Á dưới các góc độ chuyên ngành và liên ngành, hướng tới các nội dung cụ thể sau:

+ Các truyền thuyết về Quan Âm và nữ thần ở khu vực châu Á.

+ Lịch sử tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở khu vực châu Á.

+ Các di tích gắn với tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở châu Á.

+ Việc thực hành tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở một hoặc nhiều nước châu Á, các lễ hội liên quan đến các tín ngưỡng này,...

Hội thảo bao gồm 03 phiên làm việc tại hội trường từ sáng 05/09 - sáng 06/09, một tour nghiên cứu điền dã văn hóa dân gian tại chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) vào chiều 06/09, và một số hoạt động nghiên cứu khác.

Hội thảo khoa học quốc tế - Tín ngưỡng thờ Quan Âm và nữ thần ở châu Á

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỘI THẢO

1. Thời gian tổ chức hội thảo: từ ngày 05/09 - 06/9/2019

2. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Ngôn ngữ: Tiếng Việt & Tiếng Hoa

 

Các tham luận có chất lượng khoa học tốt sẽ được Ban tổ chức tuyển chọn, biên tập để xuất bản trong kỷ yếu có chỉ số ISBN tại một NXB có uy tín ở Việt Nam và Đài Loan vào năm 2020.