Hội thảo chuyên đề - Phim như một di sản văn hóa

Hội thảo chuyên đề - Phim như một di sản văn hóa Hội thảo chuyên đề - Phim như một di sản văn hóa Được tổ chức với sự phối hợp từ Viện Phim Việt Nam, Hội thảo chuyên đề "Phim như một di sản văn hóa" sẽ tập hợp các cá nhân thực hành phim từ hai khu vực nhà nước và tư nhân. Chương trình sẽ giới thiệu một báo cáo về kho lưu trữ phim của nhà nước tại Việt Nam, do Hội đồng Anh đặt hàng Viện Phim Việt Nam thực hiện. Từ đó sẽ có các thảo luận và trình bày về tương lai của lưu trữ, trong đó xem xét các tiềm năng hợp tác giữa các ngành khác nhau, giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế. * THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỘI THẢO 1. Thời gian: 08h30 - 16h00, ngày 15/01/2019 2. Địa điểm: Phòng chiếu 2 - Trung tâm Chiếu phim...
quảng cáo

Được tổ chức với sự phối hợp từ Viện Phim Việt Nam, Hội thảo chuyên đề "Phim như một di sản văn hóa" sẽ tập hợp các cá nhân thực hành phim từ hai khu vực nhà nước và tư nhân. Chương trình sẽ giới thiệu một báo cáo về kho lưu trữ phim của nhà nước tại Việt Nam, do Hội đồng Anh đặt hàng Viện Phim Việt Nam thực hiện. Từ đó sẽ có các thảo luận và trình bày về tương lai của lưu trữ, trong đó xem xét các tiềm năng hợp tác giữa các ngành khác nhau, giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế.

Hội thảo chuyên đề - Phim như một di sản văn hóa

* THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỘI THẢO

1. Thời gian: 08h30 - 16h00, ngày 15/01/2019

2. Địa điểm: Phòng chiếu 2 - Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

3. Cách thức tham dự:

Quý vị vui lòng đăng ký trước tại: https://bit.ly/2Ex2VMA

(Đăng ký miễn phí!)

4. Nội dung hội thảo:

08h30 - 09h00: Đón tiếp đại biểu

09h00 - 09h20: Phát biểu khai mạc - Hội đồng Anh tại Việt Nam và Viện Phim Việt Nam

09h20 - 09h40: Tầm quan trọng của di sản điện ảnh Việt Nam - Lê Hồng Lâm (nhà phê bình phim)

09h40 - 09h50: Q&A

09h50 - 10h10: Giải lao

10h10 - 10h40: Thực trạng lưu trữ phim tại Việt Nam - Lê Tuấn Anh (chuyên viên Viện Phim)

10h15 - 10h35: Từ lưu trữ đến cộng đồng: Chia sẻ di sản phim tại Vương quốc Anh - Frank Gray (Giám đốc Lưu trữ phim Screen Archive South East, Đại học Brighton, UK)

10h35 - 10h45: Q&A

10h45 - 11h30: Thảo luận - Các hướng phát triển cho lưu trữ phim tại Việt Nam

11h30 - 11h40: Tổng kết

11h40 - 13h00: Ăn trưa

13h00 - 14h45: Hợp tác về lưu trữ phim giữa các tổ chức Việt Nam và quốc tế. Các tham luận từ đại biểu Viện Phim Việt Nam và Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. Thảo luận

14h45 - 15h00: Giải lao

15h00 - 15h20: Kết nối cộng đồng qua phim lưu trữ - Shona Thomson (Chuyên gia phim Vương quốc Anh, điều hành dự án A Kind of Seeing)

15h20 - 15h30: Q&A

15h30 - 15h45: Các hoạt động về phim trong dự án Di sản Kết nối. Đại biểu Hội đồng Anh tại Việt Nam

15h45 - 15h55: Q&A

15h55 - 16h00: Tổng kết hội thảo

Một phần của chuỗi chương trình xoay quanh lưu trữ phim (diễn ra tại Hà Nội, 15-18 tháng Một 2019).

Để biết thêm thông tin, quý vị có thể tham khảo tại đây: https://bit.ly/2QBo5AA