Hội thảo Chuyên đề lần 1: Xây dựng Mô hình Nhượng Quyền Quốc Tế

Hội thảo Chuyên đề lần 1: Xây dựng Mô hình Nhượng Quyền Quốc Tế * THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỘI THẢO 1. Thời gian: 09h00 - 12h00 Thứ năm, ngày 18/04/2019 2. Địa điểm: SIHUB, 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 3. Tổng quan về hội thảo: 09h00 - 09h05: Công ty COEX giới thiệu 09h05 - 09h45: From local to global - Chia sẻ bí quyết cần thiết cho việc chuẩn bị cho một mô hình kinh doanh toàn cầu từ ngày đầu tiên. Diễn giả: Nguyễn Phi Vân 09h45 - 10h30: Bàn luận chuyên đề - Chuẩn bị gia nhập vào quốc tế: Cơ hội và thách thức. Tham luận viên:  + Lê Thị Ngoc Thuỷ (Founder & CEO, Viva Star) + Hồ Kim Ngân (Founder & CEO, Star Home Spa) + Đinh Nhật Linh (Founder & CEO, PACC) Đồng hành: Nguyễn Tuyết Nhung (Founder & CEO, Nana's Kitchen) 10h30 - 11h00: Hỏi đáp 4. Cách thức tham...
quảng cáo

Hội thảo Chuyên đề lần 1 Xây dựng Mô hình Nhượng Quyền Quốc Tế

* THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỘI THẢO

1. Thời gian: 09h00 - 12h00 Thứ năm, ngày 18/04/2019

2. Địa điểm: SIHUB, 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Tổng quan về hội thảo:

09h00 - 09h05: Công ty COEX giới thiệu

09h05 - 09h45: From local to global - Chia sẻ bí quyết cần thiết cho việc chuẩn bị cho một mô hình kinh doanh toàn cầu từ ngày đầu tiên.

Diễn giả: Nguyễn Phi Vân

09h45 - 10h30: Bàn luận chuyên đề - Chuẩn bị gia nhập vào quốc tế: Cơ hội và thách thức.

Tham luận viên: 

+ Lê Thị Ngoc Thuỷ (Founder & CEO, Viva Star)

+ Hồ Kim Ngân (Founder & CEO, Star Home Spa)

Đinh Nhật Linh (Founder & CEO, PACC)

Đồng hành: Nguyễn Tuyết Nhung (Founder & CEO, Nana's Kitchen)

10h30 - 11h00: Hỏi đáp

4. Cách thức tham dự:

Vui lòng đặt mua vé online tại: LINK

* Giá vé:

Early-bird: 150.000đ/người (Đến ngày 4/4/2019)

Standard: 200.000đ/người