Hành trình để trở thành BIM Coordinator tại Nhật Bản

Hành trình để trở thành BIM Coordinator tại Nhật Bản Cũng trong một khảo sát mới nhất của Bộ, đã có đến gần 50% đối tượng tham gia khảo sát xác nhận đang áp dụng BIM trong doanh nghiệp của mình. Quyết định trên cũng như qua số liệu khảo sát là minh chứng cho tính tiên quyết của việc áp dụng BIM trong tương lai cũng như sự phổ biến của BIM ở thời điểm hiện tại. Đối diện với sự nhu cầu phát triển và ứng dụng BIM là sự thiếu hụt nguồn nhân lực tại Nhật Bản nói chung và cho ngành xây dựng, đặc biệt là mảng BIM nói riêng. Việt Nam vẫn luôn là nước có tỉ lệ nguồn nhân lực lớn có kỹ năng tốt đến Nhật Bản để làm việc, từ vị trí chuyên môn đến các vị trí điều phối và cả quản lý. Xét riêng trong các công việc liên quan...
quảng cáo

Cũng trong một khảo sát mới nhất của Bộ, đã có đến gần 50% đối tượng tham gia khảo sát xác nhận đang áp dụng BIM trong doanh nghiệp của mình. Quyết định trên cũng như qua số liệu khảo sát là minh chứng cho tính tiên quyết của việc áp dụng BIM trong tương lai cũng như sự phổ biến của BIM ở thời điểm hiện tại.

Đối diện với sự nhu cầu phát triển và ứng dụng BIM là sự thiếu hụt nguồn nhân lực tại Nhật Bản nói chung và cho ngành xây dựng, đặc biệt là mảng BIM nói riêng. Việt Nam vẫn luôn là nước có tỉ lệ nguồn nhân lực lớn có kỹ năng tốt đến Nhật Bản để làm việc, từ vị trí chuyên môn đến các vị trí điều phối và cả quản lý.

Xét riêng trong các công việc liên quan đến BIM, bên cạnh những chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm thì vẫn có những bạn mới bắt đầu trong lĩnh vực này và không biết bắt đầu từ đâu, hoặc vẫn có những bạn đã có đủ kỹ năng phần mềm, thậm chí là giỏi, muốn tham gia sâu hơn vào các công tác điều phối BIM hay quản lý BIM trong dự án của công ty mình.

Nếu bạn chưa phải là "chuyên gia", thì có thể hội thảo lần này của VJCA kết hợp tổ chức cùng công ty Shinken với chủ đề "Hành trình của một BIM Coordinator" sẽ gợi mở được điều gì đó trên con đường phát triển sự nghiệp của bạn trong lĩnh vực này, thông qua sự trò chuyện với những bạn đã có cơ hội đóng vai trò là quản lý BIM trong các dự án của công ty mình.

Hoặc nếu bạn đã là chuyên gia, chúng tôi cũng hi vọng bạn có thể chia sẻ câu chuyện của chính bạn qua sân chơi này để cùng góp sức cho sự phát triển của cộng đồng.

Hành trình để trở thành BIM Coordinator tại Nhật Bản

1. Tên hội thảo: "Hành trình để trở thành một BIM Coordinator"

2. Thời gian: Tổ chức vào ngày 12/3/2022 19:00~22:00 (Japan Time Zone)

3. Link đăng kíhttps://forms.gle/D4XdeFHPVk37Ysad9

4. Chương trình hội thảo:

19:00~19:15 | Nguyễn Công Khanh

Phần 1: Bối cảnh

"Thực trạng BIM của các công ty và xu hướng nghề BIM tại Nhật Bản"

19:15~19:45 | Trần Ngọc Hoàng Thảo

Phần 2: Định hướng phát triển sự nghiệp

"Lộ trình đi từ BIM Modeler lên BIM Coordinator"

19:45~20:15 | Lâm Tấn Đạt

Phần 3: Người thật việc thật

"Hành trình lên BIM Coordinator (BIM Manager)"

20:15~21:15 | Thảo luận

21:15~21:30 | Phạm Xuân Hưng

Phần 4: Giới thiệu chương trình đào tạo

+ BIM - Course 1: "Building and coordinating BIM model in technical design.
Xây dựng và phối hợp mô hình BIM trong thiết kế kỹ thuật."

+ BIM - Course 2: BIM Standardization, Coordination & Collaboration Tiêu chuẩn, Điều phối & Phối hợp BIM

21:30~22:00 | Hỏi đáp liên quan tới khoá học

5. Mục tiêu của chương trình:

+ Nhận thức nghề nghiệp liên quan tới BIM tại Nhật Bản

+ Phát triển sự nghiệp trong thiết kế là việc đi từ BIM - Modeler lên BIM - Coordinator

+ Hiểu được lộ trình đi lên BIM - Coordinator

+ Nắm được thông tin các khoá học:

BIM - Course 1: "Building and coordinating BIM model in technical design.
Xây dựng và phối hợp mô hình BIM trong thiết kế kỹ thuật."

BIM - Course 2: BIM Standardization, Coordination & Collaboration Tiêu chuẩn, Điều phối & Phối hợp BIM. 

Thông tin liên hệ:

Fanpage: https://www.facebook.com/Shinken-Group

Email: [email protected]