Gia hạn bảo hiểm nông nghiệp đến tháng 6-2014

Gia hạn bảo hiểm nông nghiệp đến tháng 6-2014 Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết s? kéo dài thời gian thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đến hết ngày 30-6-2014, đồng thời Chính phủ sẽ nghiên cứu, sửa đổi và ban hành các văn bản cho phù hợp hơn.   Báo cáo tại kỳ họp Quốc hội trước phiên chất vấn sáng ngày 12-11, ông Phúc cho biết sau hơn một năm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đối với 8 loại cây trồng, vật nuôi, đến nay đã có 128.594 hộ nông dân ở 20 tỉnh, thành phố tham gia. Trong đó, 65% là hộ nghèo với tổng giá trị tài sản bảo hiểm trên 1.600 tỉ đồng, phí bảo hiểm đã thu gần 90 tỉ đồng. Chính phủ đang khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nông dân và doanh nghiệp tiếp tục tham gia bảo hiểm nông...
quảng cáo

B?o hi?m nông nghi?pPhó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết s? kéo dài thời gian thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đến hết ngày 30-6-2014, đồng thời Chính phủ sẽ nghiên cứu, sửa đổi và ban hành các văn bản cho phù hợp hơn.

 

Báo cáo tại kỳ họp Quốc hội trước phiên chất vấn sáng ngày 12-11, ông Phúc cho biết sau hơn một năm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đối với 8 loại cây trồng, vật nuôi, đến nay đã có 128.594 hộ nông dân ở 20 tỉnh, thành phố tham gia.

Trong đó, 65% là hộ nghèo với tổng giá trị tài sản bảo hiểm trên 1.600 tỉ đồng, phí bảo hiểm đã thu gần 90 tỉ đồng. Chính phủ đang khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nông dân và doanh nghiệp tiếp tục tham gia bảo hiểm nông nghiệp.

Trước đó, ngày 1-3-2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 315/QĐ-TTG thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 tại 21 tỉnh, thành phố nhằm hỗ trợ cho người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại do hậu quả của thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Một số đối tượng được bảo hiểm nông nghiệp thí điểm gồm cây lúa, trâu, bò, lợn, gia cầm, cá tra, cá ba sa, tôm sú, …

Liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đến nay tổng vốn ngân sách bố trí cho chương trình trong 2 năm 2011 và 2012 đạt khoảng 18.300 tỉ đồng, trong đó ngân sách địa phương khoảng 15.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, cũng theo ông Phúc, vốn đầu tư cho nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới chưa đạt yêu cầu, một số tiêu chí nông thôn mới còn bất cập.

Để khắc phục, Chính phủ sẽ sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và chính sách đầu tư trong nông nghiệp nông thôn, tăng vốn đầy tư cho các chương trình triển khai.

Nguồn thesaigontimes.vn