Forbes Korea xếp hạng top 100 kênh youtube của người nổi tiếng năm 2022 - BTS và BLACKPINK tiếp tục dẫn đầu bảng - aespa vượt mặt ITZY và (G)I-DLE

Forbes Korea xếp hạng top 100 kênh youtube của người nổi tiếng năm 2022 - BTS và BLACKPINK tiếp tục dẫn đầu bảng - aespa vượt mặt ITZY và (G)I-DLE Top 1. BangtanTV: 13,68 tỷ won Top 2. BLACKPINK: 10,9 tỷ won Top 3. PSY Official: 4,79 tỷ won Top 4. SEVENTEEN: 3,40 tỷ won Top 5. Sunmi: 3,33 tỷ won Top 6. aespa: 2,36 tỷ won Top 7. ITZY: 2,29 tỷ won Top 8. (G)I-DLE: 2,08 tỷ won Top 9. Lim Young Woong: 1,80 tỷ won Top 10. 침착맨: 1,80 tỷ won Top 11. Kep1er: 1,73 tỷ won Top 12. Big Bang: 1,46 tỷ won Top 13. NCT Dream: 1,46 tỷ won Top 14. IU Official: 1,46 tỷ won Top 15. IVE: 1,45 tỷ won Top 16. ENHYPEN: 1,39 tỷ won Top 17. TREASURE: 1,38 tỷ won Top 18. WINNER: 1,34 tỷ won Top 19. 흔한남매: 1,18 tỷ won Top 20. 숫박스: 1,18 tỷ won Top 21. CHUNG HA: 1,11 tỷ won Top 22. TOMORROW X TOGETHER: 1,11 tỷ won Top 23. Red Velvet: 1,11 tỷ won Top 24....
quảng cáo

Top 1. BangtanTV: 13,68 tỷ won

Top 2. BLACKPINK: 10,9 tỷ won

Forbes Korea xếp hạng top 100 kênh youtube của người nổi tiếng năm 2022 - BTS và BLACKPINK tiếp tục dẫn đầu bảng - aespa vượt mặt ITZY và (G)I-DLE

Top 3. PSY Official: 4,79 tỷ won

Top 4. SEVENTEEN: 3,40 tỷ won

Top 5. Sunmi: 3,33 tỷ won

Top 6. aespa: 2,36 tỷ won

Top 7. ITZY: 2,29 tỷ won

Forbes Korea xếp hạng top 100 kênh youtube của người nổi tiếng năm 2022 - BTS và BLACKPINK tiếp tục dẫn đầu bảng - aespa vượt mặt ITZY và (G)I-DLE

Top 8. (G)I-DLE: 2,08 tỷ won

Top 9. Lim Young Woong: 1,80 tỷ won

Top 10. 침착맨: 1,80 tỷ won

Top 11. Kep1er: 1,73 tỷ won

Top 12. Big Bang: 1,46 tỷ won

Top 13. NCT Dream: 1,46 tỷ won

Top 14. IU Official: 1,46 tỷ won

Top 15. IVE: 1,45 tỷ won

Forbes Korea xếp hạng top 100 kênh youtube của người nổi tiếng năm 2022 - BTS và BLACKPINK tiếp tục dẫn đầu bảng - aespa vượt mặt ITZY và (G)I-DLE

Top 16. ENHYPEN: 1,39 tỷ won

Top 17. TREASURE: 1,38 tỷ won

Top 18. WINNER: 1,34 tỷ won

Top 19. 흔한남매: 1,18 tỷ won

Top 20. 숫박스: 1,18 tỷ won

Top 21. CHUNG HA: 1,11 tỷ won

Top 22. TOMORROW X TOGETHER: 1,11 tỷ won

Top 23. Red Velvet: 1,11 tỷ won

Top 24. Ssoyoung: 1,04 tỷ won

Top 25. MAMAMOO: 902 triệu won

Top 26. Apink: 901 triệu won

Top 27. Jay Park: 834 triệu won

Top 28. BTOB Official: 696 triệu won

Top 29. 낄낄상회: 686 triệu won

Top 30. KARD: 619 triệu won

(**Lưu ý: Thu nhập do Forbes Korea ước tính, chưa phải số liệu chính thức.)

--------

Nguồn tin: K Crush