Fan Kpop bình chọn top idol có visual và sức hút lạnh lùng của nhà Slytherin

Fan Kpop bình chọn top idol có visual và sức hút lạnh lùng của nhà Slytherin Top 6 idol dựa theo tiêu chí này bao gồm: + V (BTS) + Jennie (BLACKPINK) + Vernon (SEVENTEEN) + Krystal Jung + Sehun (EXO) + Hyuna Một số bình luận dưới bài viết: "Chắc chắn là bé Tồ với anh Năm rồi" "Thấy Lisa hợp hơn Jennie chứ nhỉ?" "Oh Sehun đúng là có khuôn mặt Slytherin" "Eh? Vernon giống Hufflepuff hơn" "Sehun thật sự y chang Slytherin..." "Ảnh của Taehyungie điên đảo quá, lấy đâu ra vậy!!" "Trên Youtube có một video Slytherin NCT í, đỉnh lắm luôn..." "Một nhóm nhạc co-ed tập hợp cả 6 người này, nghĩ thôi cũng thấy khủng rồi" "Wonwoo có khuôn mặt Slytherin nhưng tính cách như mèo con" "Edit ảnh như thế kia thì ai nhìn trông cũng giống Slytherin thôi" Nguồn: Insight - Instagram (function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.10&appId=1377732292354006";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));
quảng cáo

Top 6 idol dựa theo tiêu chí này bao gồm:

+ V (BTS)

Fan Kpop bình chọn top idol có visual và sức hút lạnh lùng của nhà Slytherin - Harry Potter

+ Jennie (BLACKPINK)

Fan Kpop bình chọn top idol có visual và sức hút lạnh lùng của nhà Slytherin - Harry Potter

+ Vernon (SEVENTEEN)

Fan Kpop bình chọn top idol có visual và sức hút lạnh lùng của nhà Slytherin - Harry Potter

+ Krystal Jung

Fan Kpop bình chọn top idol có visual và sức hút lạnh lùng của nhà Slytherin - Harry Potter

+ Sehun (EXO)

Fan Kpop bình chọn top idol có visual và sức hút lạnh lùng của nhà Slytherin - Harry Potter

+ Hyuna

Fan Kpop bình chọn top idol có visual và sức hút lạnh lùng của nhà Slytherin - Harry Potter

Một số bình luận dưới bài viết:

"Chắc chắn là bé Tồ với anh Năm rồi"

"Thấy Lisa hợp hơn Jennie chứ nhỉ?"

"Oh Sehun đúng là có khuôn mặt Slytherin"

"Eh? Vernon giống Hufflepuff hơn"

"Sehun thật sự y chang Slytherin..."

"Ảnh của Taehyungie điên đảo quá, lấy đâu ra vậy!!"

"Trên Youtube có một video Slytherin NCT í, đỉnh lắm luôn..."

"Một nhóm nhạc co-ed tập hợp cả 6 người này, nghĩ thôi cũng thấy khủng rồi"

"Wonwoo có khuôn mặt Slytherin nhưng tính cách như mèo con"

"Edit ảnh như thế kia thì ai nhìn trông cũng giống Slytherin thôi"

Nguồn: Insight - Instagram