Dispatch chọn ra 8 nam idol là visual center đỉnh nhất Kpop

Dispatch chọn ra 8 nam idol là visual center đỉnh nhất Kpop 1. V (BTS) 2. Jaehyun (NCT) 3. Minhyun (NUEST) 4. Rowoon (SF9) 5. Mingyu (SEVENTEEN) 6. Eunwoo (ASTRO) 7. Juyeon (THE BOYZ) 8. Beomgyu (TXT) Một số bình luận của Knet: "V quá đỉnh rồi." "Có Minhyun là chuẩn rồi." "Hwang Minhyun, Cha Eunwoo, Juyeon, 3 anh chàng này đều là gu của tôi." "V và Cha Eunwoo là đỉnh nhất." "Lựa chọn của tôi là V và Jaehyun." "Ôi, Beomgyu à." "Ai cũng đẹp trai cả nhưng lựa chọn của tôi là V." "Beomgyu đẹp quá đi thôi." "Tôi chắc chắn sẽ chọn Jeahyun, Mingyu và V."  
quảng cáo

1. V (BTS)

Dispatch chọn ra 8 nam idol là visual center đỉnh nhất Kpop

2. Jaehyun (NCT)

Dispatch chọn ra 8 nam idol là visual center đỉnh nhất Kpop

3. Minhyun (NUEST)

Dispatch chọn ra 8 nam idol là visual center đỉnh nhất Kpop

4. Rowoon (SF9)

Dispatch chọn ra 8 nam idol là visual center đỉnh nhất Kpop

5. Mingyu (SEVENTEEN)

Dispatch chọn ra 8 nam idol là visual center đỉnh nhất Kpop

6. Eunwoo (ASTRO)

Dispatch chọn ra 8 nam idol là visual center đỉnh nhất Kpop

7. Juyeon (THE BOYZ)

Dispatch chọn ra 8 nam idol là visual center đỉnh nhất Kpop

8. Beomgyu (TXT)

Dispatch chọn ra 8 nam idol là visual center đỉnh nhất Kpop

Một số bình luận của Knet:

"V quá đỉnh rồi."

"Có Minhyun là chuẩn rồi."

"Hwang Minhyun, Cha Eunwoo, Juyeon, 3 anh chàng này đều là gu của tôi."

"V và Cha Eunwoo là đỉnh nhất."

"Lựa chọn của tôi là V và Jaehyun."

"Ôi, Beomgyu à."

"Ai cũng đẹp trai cả nhưng lựa chọn của tôi là V."

"Beomgyu đẹp quá đi thôi."

"Tôi chắc chắn sẽ chọn Jeahyun, Mingyu và V."