Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2019

Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2019 Tiếp nối sự thành công vào năm 2018 với sự chú ý của hơn 2000 khách tham dự và hơn 100 đối tác truyền thông, năm nay Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 2019 dự kiến quy tụ hơn 4000 đại biểu và khách tham quan tới từ khối Chính phủ, Sản xuất, Năng lượng & tiện ích, Viễn thông, Xây dựng, Vận tải, Tài chính - Ngân hàng, v.v. Diễn đàn Cấp cao về công nghiệp 4.0 năm 2019 bao gồm 01 Diễn đàn cấp cao, Phiên thảo luận cấp cao và 04 phiên hội thảo chuyên đề. Với chủ đề: "Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia hướng tới Việt Nam số phát triển bền vững" , chương trình hội thảo hướng tới giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết của chuyển đổi số trong các ngành công nghiệp...
quảng cáo

Tiếp nối sự thành công vào năm 2018 với sự chú ý của hơn 2000 khách tham dự và hơn 100 đối tác truyền thông, năm nay Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 2019 dự kiến quy tụ hơn 4000 đại biểu và khách tham quan tới từ khối Chính phủ, Sản xuất, Năng lượng & tiện ích, Viễn thông, Xây dựng, Vận tải, Tài chính - Ngân hàng, v.v.

Diễn đàn Cấp cao về công nghiệp 4.0 năm 2019 bao gồm 01 Diễn đàn cấp cao, Phiên thảo luận cấp cao và 04 phiên hội thảo chuyên đề. Với chủ đề: "Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia hướng tới Việt Nam số phát triển bền vững" , chương trình hội thảo hướng tới giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết của chuyển đổi số trong các ngành công nghiệp chính như: Sản xuất, Năng lượng, Thành phố thông minh, Tài chính - Ngân hàng. Sự kiện hứa hẹn sẽ mang lại cho khách tham dự cái nhìn tổng quan về tình hình triển khai số hóa trong thời đại 4.0 tại Việt Nam, cập nhật những xu hướng mới nhất trong công nghệ và đề xuất những giải pháp về chuyển đổi số quốc gia; xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như phát triển và tận dụng các nguồn lực trong kỷ nguyên số hóa.

Bên cạnh đó, Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2019 dự kiến có sự tham gia của hơn 100 đơn vị triển lãm từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới và cung cấp cho khách tham dự những trải nghiệm thực tiễn về các sản phẩm, giải pháp tiên tiến nhất như Trí tuệ nhân tạo, Internet Vạn vật, Dữ liệu lớn, Phân tích dữ liệu, Điện toán đám mây, Khối chuỗi (blockchain), Quản trị rủi ro, kết nối 5G, Tự động hóa và Lưới điện thông minh...

Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2019

* THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: Ngày 02 – 03 tháng 10, năm 2019

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội

3. Cách thức tham dự:

Quý vị vui lòng đăng ký trước ngày 30/09/2019 để nhận được thiệp mời tham dự Industry 4.0 Summit - phiên Ngân hàng thông minh.

Link đăng ký: http://www.i40summit.vn/registration-form/

_____

Mọi thông tin về Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 2019, vui lòng truy cập:

+ Website: http://www.i40summit.vn/

+ Linkedin: https://www.linkedin.com/company/13735513/