Đấu Trường "Red Bull - Húc Tung Thách Thức" - Hà Nội

Đấu Trường "Red Bull - Húc Tung Thách Thức" - Hà Nội Ngoài những màn thi đấu đầy gay cấn, sự kiện còn hội tụ những tiết mục âm nhạc "cực chất" với nhiều tên tuổi lớn.   * THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH 1. Ngày thứ nhất (28/09/2019): 08:00 - 09:00: Đăng ký offline và check in tham gia thi đấu cho tất cả các bộ môn. 09:00 - 10:00: Khởi động và làm quen với địa hình 10:00 - 11:45: + Street Workout: Test thí sinh đăng ký Battle Cá nhân | Basic Cá nhân + Parkour: Vòng loại Cá nhân. + Skateboard: Vòng loại Game of Skate. + Street Dance: Vòng loại Popping 1vs1 11:45 - 12:45: Nghỉ giữa giờ - Giải trí 12:45 - 17:15: + Street Workout: Vòng loại Basic Đồng đội + Parkour: Vòng loại Đồng đội + Skateboard: Final Game of Skate + Street Dance: Vòng loại Hiphop 2vs2 17:15 - 17:45: Giải...
quảng cáo

Ngoài những màn thi đấu đầy gay cấn, sự kiện còn hội tụ những tiết mục âm nhạc "cực chất" với nhiều tên tuổi lớn.

 

* THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Ngày thứ nhất (28/09/2019):

08:00 - 09:00: Đăng ký offline và check in tham gia thi đấu cho tất cả các bộ môn.

09:00 - 10:00: Khởi động và làm quen với địa hình

10:00 - 11:45:

+ Street Workout: Test thí sinh đăng ký Battle Cá nhân | Basic Cá nhân

+ Parkour: Vòng loại Cá nhân.

+ Skateboard: Vòng loại Game of Skate.

+ Street Dance: Vòng loại Popping 1vs1

11:45 - 12:45: Nghỉ giữa giờ - Giải trí

12:45 - 17:15:

+ Street Workout: Vòng loại Basic Đồng đội

+ Parkour: Vòng loại Đồng đội

+ Skateboard: Final Game of Skate

+ Street Dance: Vòng loại Hiphop 2vs2

17:15 - 17:45: Giải trí

17:45 - 21:00:

+ Street Workout: Final Basic Đồng đội

+ Parkour: Top 32 Cá nhân | Top 32 Đồng đội

+ Skateboard: Longest Ollie

+ Street Dance: Vòng loại Battle 5vs5

19:30 - 20:00: phần biểu diễn của Đen Vâu, Kimmese, Lynk Lee

Đấu Trường Red Bull - Húc Tung Thách Thức - Hà Nội

2. Ngày thứ hai (29/09/2019):

10:00 - 12:40:

+ Street Workout: Basic Cá nhân

+ Parkour: Top 16 Cá nhân | Final Cá nhân

+ Skateboard: Best Line

+ Street Dance: Top 32 Popping 1vs1 | Top 16 Hiphop 2vs2 | Top 16 Popping 1vs1

12:40 - 14:00: Nghỉ giữa giờ - Giải trí

14:00 - 16:05:

+ Street Workout: Top 8 Battle Cá nhân

+ Parkour: Top 16 Đồng đội | Final Đồng đội

+ Skateboard: Best Trick | Highest Ollies

+ Street Dance: Top 16 Battle 5vs5 | Top 8 Popping 1vs1 | Top 8 Hiphop 2vs2

16:05 - 17:00: Giải trí

17:00 - 18:40:

+ Street Workout: Final Battle Cá nhân

+ Parkour: Parkour Champion

+ Skateboard: Final Best Line

+ Street Dance: Final Popping 1vs1 | Final Hiphop 2vs2 | Final Battle 5vs5

18:45 - 20:30: Gala Trao Giải và phần biểu diễn của Datmaniac, Da LAB

Địa điểm chính thức sẽ sớm được công bố!

Link đăng ký: http://bit.ly/RedBullHucTungThachThuc_HN

Thể lệ chương trình: http://bit.ly/TheLeRedBullHucTungThachThuc_HN