Danh sách các đề cử tại Giải Kim Kê 2022 (lần thứ 35) - Giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc - Ngô Kinh và Dịch Dương Thiên Tỉ đều được xướng tên

Danh sách các đề cử tại Giải Kim Kê 2022 (lần thứ 35) - Giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc - Ngô Kinh và Dịch Dương Thiên Tỉ đều được xướng tên Ban đầu, Giải Kim Kê chỉ dành cho các ứng cử viên Trung Quốc, nhưng vào năm 2005, giải thưởng đã mở ra hạng mục diễn xuất cho các diễn viên đến từ Đài Loan, Hồng Kông và các nơi khác trong nỗ lực cạnh tranh với Giải Kim Mã của Đài Loan. Năm 1992, Giải Kim Kê và Giải Bách Hoa được kết hợp thành một liên hoan phim toàn quốc duy nhất. Giải Kim Kê và Bách Hoa được diễn ra vào các năm xen kẽ kể từ năm 2005, với Giải Kim Kê diễn ra vào các năm lẻ. Các bộ phim trong hai năm qua đều được nhận giải Kim Kê từ năm 2007. Danh sách đề cử Kim Kê 2022 (lần thứ 35) như sau: * PHIM XUẤT SẮC NHẤT: + Tình yêu thần thoại + Trường tân hồ + Tay súng bắn tỉa +...
quảng cáo

Ban đầu, Giải Kim Kê chỉ dành cho các ứng cử viên Trung Quốc, nhưng vào năm 2005, giải thưởng đã mở ra hạng mục diễn xuất cho các diễn viên đến từ Đài Loan, Hồng Kông và các nơi khác trong nỗ lực cạnh tranh với Giải Kim Mã của Đài Loan.

Năm 1992, Giải Kim Kê và Giải Bách Hoa được kết hợp thành một liên hoan phim toàn quốc duy nhất.

Giải Kim Kê và Bách Hoa được diễn ra vào các năm xen kẽ kể từ năm 2005, với Giải Kim Kê diễn ra vào các năm lẻ. Các bộ phim trong hai năm qua đều được nhận giải Kim Kê từ năm 2007.

Danh sách cácđề cử tại Giải Kim Kê 2022 (lần thứ 35) - Giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc - Ngô Kinh và Dịch Dương Thiên Tỉ đều được xướng tên

Danh sách đề cử Kim Kê 2022 (lần thứ 35) như sau:

* PHIM XUẤT SẮC NHẤT:

+ Tình yêu thần thoại

+ Trường tân hồ

+ Tay súng bắn tỉa

+ Kỳ tích - Đứa trẻ ngốc

+ Nhân sinh đại sự

+ Tôi và bậc cha chú

* ĐẠO DIỄN XUẤT SẮC NHẤT:

+ Trần Khải Ca - Từ Khắc - Lâm Siêu Hiền

+ Lương Nhạc Dân

+ Văn Mục Dã

+ Tiết Hiểu Lộ

+ Trương Nghệ Mưu - Trương Mạt

* BIÊN KỊCH XUẤT SẮC NHẤT:

+ Lan Hiểu Long - Hoàng Hân

+ Thiệu Nghệ Huy

+ Vương Hưng Đông <Đặng tiểu bình tiểu đạo>

+ Trương Luật

+ Châu Sở Sầm - Tu Mộng Địch, Văn Mục Dã, Hàn Hiểu Hàm, Chung Vĩ

* ĐẠO DIỄN MỚI XUẤT SẮC NHẤT:

+ Lý Tuyên

+ Lưu Giang Giang

+ Lưu Tuần Tử Mặc

+ Hình Văn Hùng

+ Dương Trình Thành

* NAM CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT:

+ Thẩm Đằng <Độc hành mặt trăng>

+ Ngô Kinh

+ Từ Tranh

+ Dịch Dương Thiên Tỉ

+ Chu Nhất Long

* NỮ CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT:

+ Nghê Ni

+ Vương Đan Ni

+ Hề Mỹ Quyên

+ Dương Ân Hựu

+ Dương Tú Thố

* NAM PHỤ XUẤT SẮC NHẤT:

+ Trần Minh Hạo

+ Tân Bách Thanh

+ Dương Trình Thành

+ Châu Dã Man

+ Chu Á Văn

* NỮ PHỤ XUẤT SẮC NHẤT:

+ Hám Hân

+ Lưu Đan

+ Tề Khê

+ Ngô Việt

+ Vu Tuệ <Đặng tiểu bình tiểu đạo>