Đăng ký thi thử miễn phí HSK Tháng 8/2020

Đăng ký thi thử miễn phí HSK Tháng 8/2020 Sự kiện "Thi thử các trình độ HSK3, HSK4, và HSK5" do Tiếng Trung Cầm Xu tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các bạn là học việc hoặc không phải là học việc của trung tâm có thể cọ sát với một kì thi HSK thực tế và kiểm tra trình độ Tiếng Trung hiện thời của mình. Tháng 8/2020, Tiếng Trung Cầm Xu tiếp tục tổ chức kì thi này với thể lệ bên dưới: 1. Đối tượng dự thi: + Tất cả học viên đã và đang học tại Trung tâm Tiếng Trung Cầm Xu. + Bất cứ ai muốn kiểm tra trình độ (dù không phải học viên). (30 người HSK3, 15 người HSK4, 15 người HSK5, ưu tiên các bạn đăng ký trước) 2. Thời gian thi: 09h30 - 11h30 Thứ 7, ngày 22/08/2020 3. Địa điểm thi: Tiếng Trung Cẩm Xu Cơ sở Trần...
quảng cáo

Sự kiện "Thi thử các trình độ HSK3, HSK4, và HSK5" do Tiếng Trung Cầm Xu tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các bạn là học việc hoặc không phải là học việc của trung tâm có thể cọ sát với một kì thi HSK thực tế và kiểm tra trình độ Tiếng Trung hiện thời của mình.

Đăng ký thi thử miễn phí HSK Tháng 8/2020

Tháng 8/2020, Tiếng Trung Cầm Xu tiếp tục tổ chức kì thi này với thể lệ bên dưới:

1. Đối tượng dự thi:

+ Tất cả học viên đã và đang học tại Trung tâm Tiếng Trung Cầm Xu.

+ Bất cứ ai muốn kiểm tra trình độ (dù không phải học viên).

(30 người HSK3, 15 người HSK4, 15 người HSK5, ưu tiên các bạn đăng ký trước)

2. Thời gian thi: 09h30 - 11h30 Thứ 7, ngày 22/08/2020

3. Địa điểm thi: Tiếng Trung Cẩm Xu

Cơ sở Trần Đại Nghĩa: Tầng 3, số 387 Trần Đại Nghĩa, Hoàng Mai, Hà Nội.

4. Phí dự thi: Miễn phí!

5. Nội dung đề thi:

Trình độ HSK3, HSK4, và HSK5

(Đề thi lấy từ đề thi HSK thực tế, gồm 3 phần: Nghe, Đọc hiểu và Viết)

* LƯU Ý:

+ Các bạn đi thi nhớ mang bút chì + tẩy để làm bài

+ Đến trước 15 phút để chuẩn bị và nghe hướng dẫn cách làm bài

Cập nhật thông tin tại: https://www.facebook.com/events/673939626664138