Đại Lễ Vu Lan 2019 - Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc

Đại Lễ Vu Lan 2019 - Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc Đại Lễ Vu Lan 2019 - Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc Với truyền thống tri ân và đền ân, Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tổ chức Đại lễ Vu Lan. Đây là dịp mà tất cả chúng ta, những người làm con cùng nhau dâng lên đấng sinh thành đóa hoa tâm thơm hương hiếu hạnh. Dưới đây là thông tin chi tiết về chương trình của Đại Lễ Vu Lan 2019 - Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc! * NGÀY 09/08/2019 (09.07 Kỷ Hợi) 18h15 : Tụng nghi thức Vu Lan báo hiếu 19h30 : Văn nghệ chào mừng Lễ Vu Lan báo hiếu 21h00 : Thắp nến tưởng niệm tứ đại trọng ân 22h00 : Chỉ tịnh. * NGÀY 10/08/2019 (10.07 Kỷ Hợi) 07h00 : Phật tử vân tập về Thiền Viện. 07h10 : Chương trình Văn Nghệ. 07h45 : Thuyết giảng Ý nghĩa Vu Lan....
quảng cáo

Với truyền thống tri ân và đền ân, Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tổ chức Đại lễ Vu Lan. Đây là dịp mà tất cả chúng ta, những người làm con cùng nhau dâng lên đấng sinh thành đóa hoa tâm thơm hương hiếu hạnh.

Dưới đây là thông tin chi tiết về chương trình của Đại Lễ Vu Lan 2019 - Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc!

Đại Lễ Vu Lan 2019 - Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc

* NGÀY 09/08/2019 (09.07 Kỷ Hợi)

18h15 : Tụng nghi thức Vu Lan báo hiếu

19h30 : Văn nghệ chào mừng Lễ Vu Lan báo hiếu

21h00 : Thắp nến tưởng niệm tứ đại trọng ân

22h00 : Chỉ tịnh.

* NGÀY 10/08/2019 (10.07 Kỷ Hợi)

07h00 : Phật tử vân tập về Thiền Viện.

07h10 : Chương trình Văn Nghệ.

07h45 : Thuyết giảng Ý nghĩa Vu Lan.

08h50 : Cung nghinh chư Tôn Đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài.

09h00 : Chương trình Vu Lan báo hiếu

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.

+ Niệm Phật cầu gia bị.

+ Dâng hoa cúng dường.

+ Diễn đọc ý nghĩa cài hoa hồng.

+ Một phút tưởng niệm 4 ân.

+ Lễ cài Hoa Hồng.

+ Lễ dâng Tứ sự cúng dường.

+ Phát nguyện của phật tử.

+ Đạo từ của Chư tôn Đức chứng minh.

+ Nghi lễ Vu Lan

+ Cảm tạ của ban tổ chức.

+ Hồi hướng.

11h30 : Thọ trai.

12h30 : Cúng chúng sinh thí thực cô hồn.

13h30 : Thức chúng

14h00 : Quy Y Tam Bảo

16h00 : Hoàn mãn.