Cuộc thi: Viện Pháp trong tôi | Concours : Mon Institut français

Cuộc thi: Viện Pháp trong tôi | Concours : Mon Institut français Thông tin từ ban tổ chức: Sau gần 20 năm góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của người dân Thủ đô tại số 24 Tràng Tiền, Viện Pháp Hà Nội sẽ chuyển sang một địa điểm mới. Đối với nhiều người dân Hà Nội, chắc hẳn ai cũng có những câu chuyện, những kỉ niệm đẹp với Viện Pháp để kể. Chính vì vậy, Viện Pháp Hà Nội mời bạn tham gia cuộc thi "Viện Pháp trong tôi". Cuộc thi nhằm tôn vinh tình cảm của công chúng với Viện Pháp Hà Nội. Trong thời gian Viện Pháp Hà Nội thay đổi diện mạo mới, hãy cùng nhìn nhìn lại hành trình trong hai thập kỷ qua và những khoảnh khắc tốt đẹp nhất sẽ luôn sống mãi trong lòng mỗi chúng ta! 09.04 - 27.05.2022: 09.04 - 10.05: Thời gian nhận bài thi 11.04 - 11.05:...

Thông tin từ ban tổ chức:

Sau gần 20 năm góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của người dân Thủ đô tại số 24 Tràng Tiền, Viện Pháp Hà Nội sẽ chuyển sang một địa điểm mới. Đối với nhiều người dân Hà Nội, chắc hẳn ai cũng có những câu chuyện, những kỉ niệm đẹp với Viện Pháp để kể. Chính vì vậy, Viện Pháp Hà Nội mời bạn tham gia cuộc thi "Viện Pháp trong tôi".

Cuộc thi nhằm tôn vinh tình cảm của công chúng với Viện Pháp Hà Nội. Trong thời gian Viện Pháp Hà Nội thay đổi diện mạo mới, hãy cùng nhìn nhìn lại hành trình trong hai thập kỷ qua và những khoảnh khắc tốt đẹp nhất sẽ luôn sống mãi trong lòng mỗi chúng ta!

09.04 - 27.05.2022:

09.04 - 10.05: Thời gian nhận bài thi

11.04 - 11.05: Thời gian bình chọn trực tuyến của công chúng trên trang Facebook của Viện Pháp Hà Nội

Cuộc thi dành cho tất cả mọi người. Thí sinh có thể tham gia dưới danh nghĩa cá nhân hoặc nhóm

Thí sinh có thể lựa chọn một trong số các hình thức sau:

Ảnh chụp

Video

Tranh v

Bài viết (khoảng 50 - 100 từ)

Thể lệ cuộc thi và giải thưởng vui lòng xem tại đây: https://bit.ly/vienphaptrongtoi

Theo dõi và cập nhật thêm thông tin chi tiết tại trang sự kiện